Praha 4 chce jednat o speciální školce Aloyse Klara

Městská část Praha 4 - znak 3.jpgPraha 4 chce s Magistrátem hlavního města Prahy jednat o budoucnosti mateřské školy Aloyse Klara v Horáčkově ulici, protože dává přednost dohodě před jakýmkoli jiným řešením. Starosta městské části Praha 4 Pavel Caldr proto požádal o schůzku s pražským primátorem Tomášem Hudečkem.

„Jednoznačně preferujeme dohodu, ale očekáváme, že nám magistrát nabídne kompenzaci, která nám umožní najít za tuto budovu mateřské školy odpovídající náhradu, abychom mohli rozšířit počet míst v mateřských školách pro naše obyvatele“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Vedení Prahy, především radní pro oblast školství Ludmila Štvánová, s námi zatím o reálných možnostech bohužel nejedná.“

Budovu v Horáčkově ulici, ve které je nyní umístěna speciální školka, měla Střední škola Aloyse Klara v souladu se smlouvou uzavřenou s městskou částí užívat do konce loňského roku. Magistrát totiž původně plánoval, že pro speciální školku postaví budovu přímo v areálu Střední školy Aloyse Klara a využití budovy v Horáčkově ulici mělo být pouze dočasné. Praha 4 proto připravovala rekonstrukci této budovy, kterou chtěla od září tohoto roku využít pro rozšíření kapacity v mateřských školách o 112 míst. Do rekonstrukce areálu, hospodářského pavilonu a speciálně pedagogického centra, už investovala více než 19 miliónů korun.

„Magistrát nám nyní svou nečinností v podstatě blokuje rekonstrukci a přípravu čtyř tříd mateřské školy, uvedla zástupkyně starosty Ivana Staňková. „Vedení Prahy nám sice nabídlo jako náhradu bývalé jesle ve Znojemské ulici, ovšem jejich rekonstrukce by nás stála více než 50 milionů korun, protože v budově je nebezpečný azbest, ale poté s námi od podzimu loňského roku o kompenzaci už nekomunikovalo. Nakonec se nás dotázalo, zda bychom souhlasili s tím, že by nám budovu v Horáčkově ulici odebrali ze správy. To považujeme za ránu pod pás.“

Rada městské části Praha 4 na konci loňského roku prodloužila dobu výpůjčky budovy, pozemků a souboru movitých věcí mateřské školy v Horáčkově ulici Střední škole Aloyse Klara pro provozování mateřské školy a speciálně pedagogického centra do 28. února 2014, aby umožnila klidné a věcné jednání.

„Očekávám, že vedení Prahy se po roce přešlapování na místě rozhodne tuto záležitost konečně řešit věcně a ku prospěchu našich občanů,“ uvedl starosta Pavel Caldr.

Vytisknout