Praha 4 bojuje proti koronaviru


Fungování úřadu v době nouzového stavu


Děkujeme za vaši pomoc při překonávání následků pandemie koronaviru


Od minulého měsíce se společně snažíme vyrovnat s omezeními, která přinesla pandemie nového typu koronaviru COVID-19, a omezit šíření nákazy. Děkujeme všem, kteří nezapomněli, co znamená slovo solidarita, a ze dne na den se zapojili do pomoci těm, kteří pomoc potřebovali a potřebují.

Jsou to především dobrovolníci, kteří pomáhají pečovat o tu nejohroženější skupinu obyvatel – seniory. Pomáhají s nákupy, donáškou léků a rozvozem stravy. Jsou to také firmy, které nám pomáhají překonávat následky pandemie.

Ústav sociálních služeb Praha 4 (ÚSS4) dodává obědy seniorům přímo do bytu. Aby bylo možné obstarat přes 900 klientů, zaměstnanci ústavu zajišťují dovoz vlastními auty. ÚSS4 zřídil po dobu nouzového stavu také dočasný okrsek pečovatelské služby, který má na starosti zajištění hotových obědů či zajištění nákupů, donášku léků a ochranných pomůcek. Bez dobrovolníků by se tyto služby v těchto dnech zajistit nedaly.

Děkujeme!

Další stovky dobrovolníků se pustily do šití ochranných roušek. Mnozí nám nosí roušky na úřad, odkud je můžeme distribuovat dále. Potřebujeme je především pro seniory, hendikepované spoluobčany a lidi bez domova. Většinou to jsou anonymní dárci, kteří nečekají vděk, ani odměnu. Zapojily se ale i pražské firmy, například Pražská teplárenská, která darovala 3 000 papírových roušek. Látkové ochranné roušky věnovala sociálnímu odboru úřadu společnost Central Group a Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, které je příspěvkovou organizací městské části. Ušilo a šije roušky pro školky, které se nyní starají o děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, zařízení sociálních služeb v Praze 4, ale také například i pro Polikliniku Spořilov. Stálým a velkým dodavatelem roušek je i paní doktorka Turková.

Děkujeme!

Potravinová banka Praha poskytla Praze 4 čerstvé ovoce a mléčné výrobky. Společnost Eulivia, která provozuje ubytování v Praze 4, vyčlenila několik svých bytů pro ohrožené matky s dětmi. Nadace Sirius prostřednictvím projektu Patron dětí nabízí pomoc rodinám s nezletilými dětmi ve finanční nouzi, do které se dostaly v souvislosti s pandemií nového koronaviru.

Děkujeme!

Poděkování patří každému, kdo pomáhá. A patří samozřejmě i všem, kteří respektují současná bezpečnostní nařízení a nutná omezení.

Na náš všech záleží, jak a kdy boj s pandemií vyhrajeme. Společně to určitě dokážeme.


Městská část Praha 4 zajistila fungování úřadu

Úřad městské části v ulici Antala Staška 2059/80 b pracuje na základě vládního usnesení v současné době v omezeném režimu. Ovšem i s omezeními vyplývajícími z opatření Vlády ČR a Hlavního města Prahy, která vyžaduje boj proti nákaze novým koronavirem, vyřizuje pro občany i nadále všechny neodkladné záležitosti.

Vláda nařídila úřadům dočasné omezení kontaktu s veřejností. Úřad proto požádal a nadále žádá občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější, příznivější dobu, u neodkladných záležitostí aby před návštěvou úřadu nejprve kontaktovali příslušné odbory telefonicky nebo e-mailem. Odbory úřadu i nadále pracují, pouze přešly na „směnný“ provoz tak, aby se zabránilo každodennímu potkávání všech zaměstnanců, které by v případě nákazy mohlo mít dopad na všechny zaměstnance celého odboru, případně i celého úřadu.

Pro veřejnost je nyní v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin otevřena v budově v ulici Antala Staška podatelna, pokladna, recepce a přepážky OSA (občanské průkazy, pasy a matrika). Funguje rovněž Informační centrum, které poskytuje po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 261 192 358 nezbytnou službu ověřování.

Na základě rozhodnutí Primátora hlavního města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. března 2020 č. 2/2020/COV19 musel být omezen průchod budovou úřadu městské části Praha 4, i nadále však platí, že úřad není uzavřen a naléhavé záležitosti vyřizuje.
Přístup do hlavní budovy na pracoviště konkrétních odborů bude až do odvolání výhradně přes dvorní trakt. Do pokladny, podatelny, recepce je přístup z ulice Antala Staška nebo z Polikliniky Budějovická.

Vláda České republiky svým usnesením zakázala pohyb a pobyt na veřejnosti bez ochranných pomůcek dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny). Toto usnesení se pochopitelně týká i prostor Úřadu MČ Praha 4. Děkujeme všem, že toto nařízení, které má minimalizovat možný přenos infekčních onemocnění, zejména koronaviru, respektujete.

Fungování úřadu v době nouzového stavuFungování úřadu v době nouzového stavuFungování úřadu v době nouzového stavu

Uzavřena jsou kvůli nařízení o omezené pohybu lidí pouze detašovaná pracoviště úřadu: historická Nuselská radnice Táborská (500), pracoviště Jílovská, informační centra Jílovská, náměstí Hrdinů a Hlavní a oddělení přestupků Michelská.
Praha 4 pokračuje v rozsáhlé distribuci ochranných prostředků


Tisíce a tisíce kusů ochranných roušek a litrů dezinfekčních prostředků distribuovala od začátku krizového stavu městská část Praha 4 mezi své obyvatele, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a ve školství, živnostníky ve fungujících službách a další skupiny obyvatel.

„Ochranné pomůcky, které od začátku získáváme od soukromých dárců – firem i jednotlivců, k nimž se později přidal i magistrát, a které rovněž nakupujeme, rozdáváme jednotlivým občanům i společenstvím vlastníků jednotek, příspěvkovým organizacím, zdravotníkům, sociálním službám a od počátku je také třeba rozvážíme do menších obchodů,“ popsala starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011).

Občané si také mohou pro roušky a dezinfekci osobně přicházet. Seznam výdejních míst a dobu výdeje naleznete ZDE .

Praha 4 tak dosud vydala 5086 litrů dezinfekce a dezinfekčních gelů, 300 litrů speciální dezinfekce od hasičů určené k ředění 1 : 10, 127 700 jednorázových papírových roušek, 5000 látkových roušek, 32 500 jednorázových rukavic a 2000 respirátorů FFP 2.


Výdej ochranných roušek a dezinfekce


Městská část Praha 4 i nadále pomáhá svým obyvatelům, zdravotníkům, sociálním pracovníkům a provozovatelům obchodů v Praze 4, kteří při své práci naléhavě potřebují ochranné pomůcky. Pokud občané, firmy nebo instituce chtějí pomoci darováním roušek, jsme připraveni je od nich převzít a vydat těm, kteří si je nemohou obstarat jinak.

Výběr a případný výdej omezeného množství ochranných pomůcek (papírové a látkové roušky):
  • Budova Úřadu MČ Praha 4 - v ulici Antala Staška 2059/80b (recepce)
  • Nuselská radnice - Táborská 500
  • Pracoviště úřadu Jílovská - Jílovská1148/14,
  • Infocentrum Hlavní - Hlavní 1402/141 (před vchodem do infocentra)
  • Michelská 6/23 - (parkoviště na křižovatce Michelská a Ohradní)
  • Podolská 31/208 – zastávka autobusu a výdejní okénko z domu,
  • Branická 55 – výdejní okénko z domu
Vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8:30 do 11:30 hodin

Výdej omezeného množství desinfekce (do přinesených nádob)
  • Budova Úřadu MČ Praha 4 - v ulici Antala Staška 2059/80b (vstup do úřadu z dvorního traktu)
  • Hlavní 1402/141 - (před vchodem do infocentra)
Vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8:30 do 11:30 hodin

Pokračuje také rozvoz ochranných prostředků do otevřených malých obchodů, aby byl zajištěn jejich provoz pro veřejnost.


Informační linka Ústavu sociálních služeb vyřídí denně 90 hovorů

Informační linka Ústavu sociálních služeb Praha 4 vyřídí každý den přibližně 90 hovorů a počet se stále zvyšuje. Provoz na lince zajišťuje sociální pracovnice, která se ve spolupráci s koordinátorkami pečovatelské služby a dobrovolníky stará o zabezpečení aktuálních potřeb seniorů.

Kromě toho slouží linka 773 791 408 také k sociálnímu poradenství, psychické podpoře a k zajištění relevantních informací o mimořádné situaci a opatřeních, o kterých starší lidé nemají často dostatek informací. I díky tomu je zajištěno, aby lidé seniorského věku nemuseli téměř vycházet ven.

V případě psychologické podpory propojuje sociální pracovnice na informační lince telefonující s psycholožkou z Centra pro rodinné pečující, anebo osamělým seniorům nabízí možnost popovídat si prostřednictvím prověřených seniorských dobrovolníků z organizace Letokruh.


Praha 4 pokračuje v distribuci ochranných pomůcek

Městská část Praha 4 i nadále zásobuje ochrannými rouškami a dezinfekčními prostředky ty nejohroženější skupiny obyvatel, seniory a hendikepované spoluobčany. A také lékaře, lékárny a prodejny, aby bylo zabezpečeno zásobování potravinami a zajištěny opravdu důležité služby pro všechny obyvatele městské části.

Celkem dosud rozdala městská část přes 14 000 kusů ochranných pomůcek. Nejvíce dezinfekčních gelů a roušek dostala zdravotnická zařízení, sociální služby, dětské krizové centrum, ale také prodejny a další organizace. K dispozici má Praha 4 kromě gelů a roušek i rukavice a několik desítek látkových roušek a respirátorů. I ty putují tam, kde jsou nejvíc potřeba, tedy především k lidem v první linii.

Ochranných roušek zatím poskytla městská část skoro deset a půl tisíce kusů a další bude distribuovat v příštích dnech. Stejně jako dezinfekční gely, kterých se rozdalo přes 1 000 lahviček a další se nabízejí lékařům a ordinacím. Ochranných rukavic již Praha 4 poskytla víc než 2 500 párů.


Personální zabezpečení a ochranné pomůcky v Ústavu sociálních služeb

Ústav sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4) funguje i v této mimořádné situaci bez jakýchkoliv omezení a nadále zajišťuje péči o seniory a tělesně znevýhodněné občany městské části Praha 4. Organizace se dokázala vypořádat i s poklesem svého pečujícího personálu, kdy aktuálně chybí z důvodu mimořádné situace zhruba 15% zaměstnanců přímé péče.

Aby nemusela být nikterak omezena péče a poskytované služby, navázal ÚSS4 spolupráci s místními dobrovolníky, Skauty Prahy 4 a Sborem dobrovolných hasičů Braník. Tato výpomoc se zaměřuje převážně na zajištění a distribuci ochranných pomůcek jako jsou ústenky, roušky a dezinfekční prostředky. Mezi další činnosti, které jsou v současné době nejvíce žádané, se řadí zajištění hotových jídel, pomoc s nákupy a vyzvednutí léků. Do této výpomoci se do této doby zapojilo více jak 30 lidí, kteří jsou koordinování jak ÚSS4 tak organizací Letokruh, která dobrovolníky sdružuje a uzavírá s nimi dobrovolnické smlouvy.

„Spolupracujeme s celou řadou dobrovolníků, kteří pravidelně rozvážejí podle našich seznamů seniorům roušky, poskytují jim praktické rady v souvislosti s problematikou vycházení, aby se v této mimořádné situaci lépe orientovali, a poskytují informace o dalších možnostech pomoci. Dobrovolníci sami šijí pro ÚSS4 a obyvatele městské části roušky. Jedná se nejen o fyzické osoby, ale zapojují se i firmy z okolí a různé občanské spolky. Ta vlna solidarity je v dnešní těžké době obdivuhodná. Za minulé dva týdny to bylo například přes 2.500 látkových roušek.“ uvádí ředitelka ÚSS4 Linda Obrtelová.

Ve všech prostorách ÚSS4 je zabezpečena zvýšená frekvence úklidu a dezinfekce. V domech s pečovatelskou službou byly instalovány dávkovače s dezinfekcí i pro obyvatele těchto domů. Do této činnosti jsou taktéž zapojeni dobrovolníci, kteří navíc v domech s pečovatelskou službou pomáhají s pravidelnou dezinfekcí klik, madel, výtahů aj.


Výzva: Praha 4 nosí roušky

AKTUALIZACE: Od 31. března 2020 přinášejí lidé, kteří chtějí pomoci těm neohroženějším, především seniorům, překonat současnou epidemii koronaviru COVID-19, ochranné látkové roušky. Do dnešního dne jich dárci přinesli téměř tři stovky. 
Děkujeme!

Pokud šijete ochranné roušky a chcete v současné situaci pomoci těm nejohroženějším skupinám obyvatel, tj. seniorům, můžete roušky přinést do recepce Úřadu městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b). Zaměstnanci Ústavu sociálních služeb Praha 4 se postarají o to, aby se vaše roušky dostaly k těm, kdo je opravdu potřebují.

Recepce bude ušité roušky vybírat v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době od 8,30 do 11,30 hodin.

Lidem i organizacím šijícím zdarma roušky, dochází materiál. Pokud máte doma látky ze stoprocentní bavlny, které nepotřebujete, a chcete přispět na dobou věc, můžete i tyto látky přinést v uvedené dny a v uvedené době na Úřad městské části Praha 4. Předáme je těm, kteří je pro sociální a zdravotnické služby ušijí.

Prosíme, respektujte při tom nařízení vlády o koncentraci osob.


Pomoc seniorům a jejich pejskům

Pro seniory, kteří v současné době nemohou plnohodnotně venčit své pejsky, nabízíme možnost zaslání sáčků na psí exkrementy do jejich poštovních schránek. Senioři, kteří respektují současná opatření, venčí své pejsky v bezprostřední blízkosti svých domovů. Ne všude jsou v dosahu zásobníky se sáčky na psí exkrementy. MČ Praha 4 chce pomoci i s tímto problémem a je připravena seniorům sáčky doručit.

Jak na to?

O sáčky si můžete zažádat kdykoliv prostřednictvím mailové adresy: zelena.linka@praha4.cz . Do žádosti uveďte jméno, příjmení, adresu (musí být na území MČ Praha 4) a chcete-li sáčky igelitové, nebo papírové. Žádat můžete také telefonicky prostřednictvím zelené linky životního prostředí a čistoty 800 131 290, a to v době aktuálních hodin pro veřejnost – pondělí od 9.00 do 12.00h a ve středu od 14.00 do 17.00h. Sáčky v počtu 50 kusů igelitových, nebo 15 ks papírových, budou obratem odesílány prostřednictvím České pošty jako obyčejná listovní zásilka.


Praha 4 pomáhá lidem bez domova zajistit nejnutnější hygienu

Městská část Praha 4 instalovala dvě zařízení pro mytí a dezinfekci rukou, které jsou k dispozici pro osobní hygienu lidem bez domova. Jedno je u nádraží v Braníku a druhé ve Velkém háji na Novodvorské.

Na každém zařízení jsou plastové informační tabulky s informací, k čemu je určeno, kohoutek pro spuštění vody a dávkovač na mýdlo. Uživatelé se přímo k nádrži s vodou nedostanou, což eliminuje riziko, že by vodu někdo schválně kontaminoval. Mýdlo a vodu budou zaměstnanci úřadu MČ Praha 4 doplňovat čtyřikrát týdně.

Praha 4 má k dispozici ještě tři taková zařízení. Pokud to bude potřebné, rozmístí je v lokalitách, kde se nejčastěji vyskytují lidé bez domova.


Úklid a dezinfekce prostor Úřadu městské části Praha 4

Úřad městské části Praha 4 věnuje v současné situaci způsobené epidemií koronaviru COVD-19 zvýšenou pozornost úklidu a dezinfekci prostor v ulici Antala Staška 2059/80 b, které jsou veřejnosti přístupné i v současném omezeném režimu. Pravidelně se uklízejí všechny prostory úřadu a kliky a další předměty, který se lidé dotýkají, jsou pravidelně dezinfikovány.

Zvýšená pozornost je věnována prostorům v přízemí úřadu, kudy v úředních hodinách prochází i v omezeném režimu nejvíce osob. U těchto prostor navíc Úřad MČ Praha 4 připravuje pravidelnou celkovou dezinfekci, vždy po skončení úředních hodin pro veřejnost, které nyní jsou stanoveny na pondělí od 9 do 12 hodin a na středu od 14 do 17 hodin.


Sociální odbor zkontroloval a vybavil lidi bez domova

Celkem 34 speciálních balíčků pro lidi bez domova roznesli během čtvrtka 26. března 2020 po celé Praze 4 pracovníci sociálního odboru radnice. Balíčky obsahovaly zdravé svačiny z Potravinové banky, informace, jak se v současné situaci bezpečně chovat a kde se najíst, dále roušky, papírové kapesníčky a dezinfekční roztoky.

„Obešli a objeli jsme celou Prahu 4. Kromě rozdávání balíčků jsme lidi bez domova informovali, jak nosit roušky a jak používat dezinfekci, a zároveň se od nás dozvěděli o přistavení označených cisteren s vodou pro potřeby osobní hygieny,“ popsala dnešní akci vedoucí sociálního odboru Úřadu MČ Praha 4 Věra Rožková, která zároveň jednotlivé klienty kontrolovala bezdotykovým teploměrem. S uspokojením konstatovala, že žádný z kontaktovaných bezdomovců neměl teplotu a všichni se těšili dobrému zdraví.

Pracovníci sociálního odboru se ne vždy setkávají s pochopením a vstřícností. Tentokrát ale byla situace úplně jiná.

„Velmi mě potěšily pozitivní reakce a poděkování jak od samotných lidí bez domova, tak i od občanů, kteří nám byli nápomocní,“ ocenila Věra Rožková.

Další výjezd má sociální odbor naplánovaný nejpozději na příští týden. Kontaktovat lidi bez domova bude také při terénní sociální službě Naděje, jejíž pracovníci zajíždějí každou středu od 9 do 11 hodin do Pikovické ulice.


Chybí vám dezinfekce? Výzva pro lékaře a zdravotnická zařízení na území MČ Praha 4


Chybí vám dezinfekce? Výzva pro lékaře a zdravotnická zařízení na území MČ Praha 4!
Pokud máte nedostatek dezinfekčních prostředků, pokusíme se vám s tím pomoci. Kontaktujte Úřad městské části Praha 4, datovou schránkou, nebo svůj požadavek zašlete na e-mail tajemníka úřadu:
A nezapomeňte uvést přesné spojení na vás!


Naše školy se postarají o děti v mimořádném režimu

Pět mateřských škol a tři základní školy jsou i nadále připraveny zajišťovat v Praze 4 v období mimořádných opatření v době koronavirové epidemie péči o děti v mimořádném režimu. Podle Usnesení Vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020 jsou určeny primárně pro výkon nezbytné péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených sil.

V mimořádném režimu péče o děti ve věku předškolního vzdělávání jsou tak nyní v provozu:
• Mateřská škola, Praha 4, 4 PASTELKY, Sedlčanská 4 (objekt Plamínkové 2)
• Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
• Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 - z důvodu nařízené karantény části pracovníků této mateřské školy je z preventivních důvodů pozastaven její provoz do 9. 4. 2020.
• Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3/2923
• Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2/424
Pro rodiče dětí ve věku od 6 do 10 let zajistila městská část Praha 4 ve spolupráci s hlavním městem Prahou v mimořádném režimu tři základní školy: ZŠ Plamínkové, ZŠ Mendíků, ZŠ U Krčského lesa (Jánošíkova 1320).

Postup pro umístění dětí do mateřské školy a základní školy v mimořádném režimu je následující: Rodiče výšeuvedených profesí musí požádat svého zaměstnavatele o umístění dítěte, zaměstnavatel bude o tomto požadavku informovat hlavní město Prahu a ta bude následně o konkrétních potřebách informovat městskou část Praha 4. V každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí. Veškerá péče o tyto děti, včetně stravného, je bezplatná.

Děkujeme všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům těchto škol.


Pomáháme našim seniorům

Městská část Praha 4 řeší denně problémy, které lidem způsobila nákaza koronavirem COVID-19. Zajišťuje od samého počátku pomoc seniorům, ale i dalším, například hendikepovaným lidem, kteří pomoc a podporu také potřebují. Reaguje na všechna opatření vlády, ministerstev a hlavního města Prahy a zprostředkuje veřejnosti všechna důležitá rozhodnutí a důležité informace všemi informačními prostředky, které má k dispozici.

Informace pro seniory - tlačítko 400 x 400.jpgPéči o seniory zajišťuje Sociální odbor Úřadu MČ Praha 4 ve spolupráci s Ústavem sociálních služeb Prahy 4 (ÚSS), Magistrátem hlavního města Prahy, neziskovými organizacemi a prověřenými dobrovolníky.

Sociální odbor už řadu dní především důsledně mapuje potřeby seniorů, ale nevnucuje jim služby a kontakty s veřejností, o které nemají zájem a které by pro ně mohly být potenciálně nebezpečné. K dispozici je 50 aktivních, prověřených dobrovolníků, kteří jsou evidovaní prostřednictvím ÚSS, a které úřad i ÚSS aktivně využívají při pomoci seniorům. Dalších zhruba 200 dobrovolníků má ÚSS v záloze. Potřebné služby pro seniory jsou zajišťovány také prostřednictvím organizace ADRA, která má 40 dobrovolníků.

Dobrovolnictví - tlačítko 400 x 400Sociální odbor oslovil již 12. března 2020 více než 200 praktických lékařů z Prahy 4 s výzvou, pokud mají ve svém spádovém okrsku seniory, aby kontaktovali sociální odbor, anebo předali seniorům kontakt na jeho pracovnice. Následujícího dne byl navíc do poliklinik a veřejných budov za pomoci skautů z Prahy 4 předán leták s nabídkou pomoci od této organizace.

Nečekáme tedy pasivně, až nás senioři osloví, ale také aktivně seniory oslovujeme, protože za nejohroženější považujeme tu skupinu, která není schopna se o pomoc přihlásit. Oslovujeme osoby starší 65 let se zdravotním postižením a postupujeme při tom od nejvyšší závislosti k nižší. Seniorům poskytujeme informace, nabízíme služby, ale také nezbytnou psychickou podporu. Tímto způsobem bylo například v úterý 17. března zajištěno 287 obyvatel z Prahy 4, k dnešnímu dni jsme kontaktovali téměř 1000 seniorů. Obdobně postupuje i ÚSS, který byl v uplynulých dnech v kontaktu s 1100 klienty.

Jak funguje úřad - tlačítko 400 x 400.jpgVelká část práce sociálního odboru nyní spočívá zejména v poskytování informace, jak v současném nouzovém stavu řešit různé životní situace. O rozšíření služeb nyní senioři zájem nemají, to se ale pochopitelně může den ze dne změnit, úřad s tím počítá a je na takou situaci připraven.

Služby v Ústavu sociálních služeb jsou poskytovány, i když s ohledem na celorepubliková nařízení, jsou pochopitelně upraveny nebo omezeny. Je proto uzavřen denní stacionář a v Ošetřovatelském zařízení Jílovská je zákaz návštěv. Strava není podávána v jídelnách, ale nosí se seniorům do bytů. Spolehlivě fungují všechny dovozové trasy obědů. V rámci solidarity získal ÚSS i zásilku roušek, které seniorům poskytl společně s potřebnou informací, jak roušku používat.

V Praze 4 ovšem nežijí jen senioři. Sociální odbor Úřadu MČ Praha 4 proto mapuje i potřeby osob nesvéprávných nebo osob ohrožených sociálním vyloučením, které by nynější situací mohli být ještě více ohroženi. V této souvislosti je v úzkém kontaktu s Úřadem práce a dalšími organizacemi, například Nadějí, Farní charitou Chodov a Majákem. Zajišťujeme sociální péči také o naše onkologické klienty.

Na recepci Úřadu městské části Praha jsou k dispozici letáky, které informují seniory o krizových linkách Magistrátu hlavního města Prahy a Úřadu městské části Praha 4 a nabídce pomoci Sociálního odboru úřadu městské části Praha 4 a Ústavu sociálních služeb Praha 4. leták s nabídkou pomoci seniorům s nákupy a dalšímu službami byl distribuován do domů, které spravuje městská část Praha 4 prostřednictvím své organizace 4-Majetková.

Do šití nedostatkových roušek se zapojilo Zdravotnické zařízení MČ Praha 4. V pátek 20. března 2020 předalo prvních 30 roušek Mateřské škole 4 pastelky (pracoviště Plamínkové), která je jednou z pěti mateřských škol v Praze 4, které v mimořádném režimu zajišťují péči o děti ve věku předškolního vzdělávání, jejichž zákonní zástupci jsou nezbytní pro fungování společnosti v nouzovém režimu. Jsou to především zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určené školy.


Opatření v Ústavu sociálních služeb Praha 4

Opatření v Ústavu sociálních služeb Praha 4 (ÚSS) reagují zejména na opatření Vlády ČR. Ještě před těmito nařízeními v ústavu omezili (zrušili) návštěvy uživatelů tohoto pobytového odlehčovacího zařízení. S účinností od 16. března 2020 byl kvůli omezení kontaktu uzavřen pro uživatele denní stacionář. Uživatelé denního stacionáře však nebyli uzavřením nijak omezeni, vše bylo předem projednáno s jejich rodinnými příslušníky.

Mezi další opatření patří postupná nová organizace jídelen. Tato opatření jsou směřována k tomu, aby uživatelé do společných jídelen, pokud možno nedocházeli, a tak byla eliminována jejich koncentrace. ÚSS nyní využívá řadu dobrovolníků, které donášejí hotová jídla z jídelny seniorům do jejich bytů. V některých jídelnách je nutno z hygienických důvodů přistoupit k donášce v jednorázových boxech.

V uplynulých dnech měli senioři zájem zejména o zajištění nákupů a donášku/dovoz obědů. ÚSS zatím tyto služby kapacitně zvládá. Pokud by došlo k navýšení nad rámec kapacit, má ústav připravené scénáře na řešení takové situace ve spolupráci s dobrovolníky, dodavateli potravin a dodavateli hotových jídel. V tomto případě by docházelo k centralizaci nákupu a následné rozdělování k uživatelům s pomocí dobrovolnických sil.

ÚSS distribuuje řadu informativních materiálů, a to nejen seniorům, ale vlastním zaměstnancům. Jedná se především o pokyny, jak se v určité situaci zachovat, na koho je možné se obrátit, co dělat když…

Ještě před vyhlášením nouzového stavu zřídil Ústavu sociálních služeb Praha 4 „informační linku“ pro své klienty i další občany Prahy 4 zejména seniorského věku. Tato linka je zajišťována sociální pracovnicí, která ve spolupráci s koordinátorkami pečovatelské služby zajišťuje okamžité naplnění jejich potřeb. Na tuto linku volá několik desítek lidí denně. Operativně je ústav schopen po zavolání zajistit zejména nákupy potravin, zajištění léků či hotových jídel. Tato linka slouží zároveň i k sociálnímu poradenství, psychické podpoře a k zajištění relevantních informací o mimořádné situaci a opatřeních. Tím je zajištěno i to, aby uživatelé seniorského věku prakticky nemuseli vycházet ven.

ÚSS aktivně spolupracuje s MČ Praha 4, činnosti koordinuje se Odborem sociálním i s Oddělením krizového řízení a bezpečnosti Úřadu městské části Praha 4.


Radnice otevřela novou facebookovou skupinu


Přátelé stránky Praha 4
- Tato skupina je zaměřena na komunikaci týkající se aktuální epidemiologické situace způsobené nákazou koronavirem COVID-19. A v současné době především na výměnu informací o nabídce zboží a služeb, které mohou pomoci obyvatelům Prahy 4.

Nabízíte pomoc? Máte otevřenou provozovnu, například lékárnu, poskytujete potřebné služby, prodáváte potraviny, drogerii či jiné potřebné zboží... Chcete podpořit seniory? Dejte o sobě vědět!

Stránku můžete navštívit na odkazu: Praha 4 si pomáhá Zveřejněno: 23.03.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 05.05.2020 – Vít Drbal
Vytisknout