Praha 4 bojuje o projekty EU

Městská část Praha 4 se rozhodla v rámci 89 výzvy programu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) bojovat hned o tři projekty.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. "Během krátké doby vzniklo několik zajímavých námětů na realizaci a proto jsme se rozhodli připravit projekty a podat žádosti",
říká radní městské části Praha 4 Pavel Caldr (ODS).

Projekty v rámci výzvy OP LZZ byly připravovány v několika oblastech: 
1. rozvoj vědomostí a zvýšení kvalifikace pomocí e-learningového systému,
2. zlepšení komunikace úřadu
3. nastavení efektivnějších postupů s systémů v rámci hospodaření a zabezpečení úřadu

Jednotlivé žádosti projektů byly podány k Ministerstvu vnitra ČR, které je vyhlašovatelem výzev. "Budeme věřit, že uspějeme! Projekty byly připraveny s velkou pečlivostí a jejich realizace následně přispěje ke zlepšení obslužnosti občanů při jednání na Úřadu MČ Praha 4," informuje Pavel Caldr.
OP LZZ spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Způsobilým územím je v těchto oblastech proto také hl. m. Praha. V rámci OP LZZ Úřad městské části Praha 4 již realizoval jeden projekt, na který je nyní navázáno a bude možné, v případě úspěchu, projekt nadále rozvíjet.

Lubor Kos
koordinátor pro dotace fondů EU

Vytisknout