Pozvánka na přednášku s názvem "Jak žít déle ve zdraví?"

Srdečně Vás zveme na přednášku s názvem Jak žít déle ve zdraví?                                                                                                                                              

Přednáší uznávaný geriatr, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Akce se koná v rámci nového komunitního centra, zaměřeného na soužití různých generací, které provozuje organizace A DOMA z. s. Součástí programu bude i představení nového projektu Znovu do života spolu a diskuse na téma Jak si mohou být různé generace navzájem prospěšné?

Kdy?  10. července 2017 od 16:00 hodin

Kde?  A DOMA z. s., Na Strži 1683/40, Praha 4, 3. patro

Účast je zdarma. Každý účastník obdrží slevový kupón od místních obchodníků a malé občerstvení! Kapacita omezena, nutno se předem přihlásit na uvedených kontaktech. Akce je určena obyvatelům Prahy 4 a užitek z ní budou mít nejen senioři.

Kontakty komunitního centra, na které se můžete obracet: tel.: 725 070 061, 725 001 061, e-mail: znovudozivotaspolu@adoma-os.cz.

Projekt Znovu do života spolu (CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000139) je spolufinancován prostřednictvím OP PPR z ESF a rozpočtu hl. m. Prahy.
Pozvánka dr. Kalvach

Vytisknout