Povinnost nosit roušky nebyla zrušena absolutně


Roušky na úřadě jsou stále třeba.

Od 25. května 2020 je zrušeno povinné nošení roušek při pobytu mimo bydliště. Nadále však existují místa, kde je všichni nosit musíme.

Stále tak platí povinné používání roušek ve všech vnitřních prostorech staveb, tedy i na úřadech, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy, včetně taxislužby, a na místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti od sebe než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

„Prosím všechny obyvatele, aby i nadále dbali na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních lidí. Naše vzájemná ohleduplnost byla velmi důležitá v uplynulých měsících a je nutné na ni nezapomínat ani teď,“
upozornila starostka Irena Michalcová (ANO 2011).


Zveřejněno: 25.05.2020 – Vít Drbal
Vytisknout