Posílení cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 4

Městská část Praha 4 ve spolupráci a za finanční podpory Technické správy komunikací hl. města Prahy významně rozšířila síť cyklistických stojanů, kterou na svém území spravuje. Celkem se jedná o 19 nových stanovišť s celkovou kapacitou 89 míst. Stojan na kola

Stojany jsou umístěny především před objekty základních škol a v areálech dětských hřišť a sportovišť.  Městská část Praha 4 spravuje v současné době více než 40 stanovišť o celkové kapacitě 250 míst. Do konce roku bude tento počet i nadále průběžně navyšován.
Vytisknout