Pořízení ekologického vytápění v domácnostech –„Kotlíkové dotace Praha“

Komu je dotace určena:

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU i občanů členských států Evropského sdružení volného obchodu, které vlastní na území hl. m. Prahy byt v rodinném domě nebo rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami, ve kterém hlavní zdroj vytápění, kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nahradili moderním nízko emisním tepelným zdrojem. Dotace konečným uživatelům budou vypláceny pouze do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu, podle toho, která podmínka nastane dříve. Takto lze získat až 85 % uznatelných nákladů.

Na co lze dotaci získat:
 • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
 • Kombinované kotle na uhlí & biomasa s automatickým přikládáním
 • Plynové kondenzační kotle
 • Tepelná čerpadla

Případně na instalaci solárního systému současně s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů. Dotační podporu obdrží pouze nový zdroj, který je obsažen v Seznamu výrobků a technologií, vedeném Státním fondem životního prostředí, který je k dispozici na adrese: https://svt.sfzp.cz

Současně musí být provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu -  Mikro-energetické opatření:

 • zateplení střechy nebo půdních prostor,
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod.,
 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
 • oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního – např. zádveří,
 • dílčí výměna oken,
 • výměna vstupních a balkonových dveří,
 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
 • výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Více informací naleznete Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.