Projektové aktivityProjektové aktivity:

Projekt Kaleidoskop představuje celodenní multikulturní festival, realizovaný na dvou scénách, zaměřený na prezentaci světových kultur. Na velkém pódiu bude primárně kulturní program (umělecká vystoupení), na tzv. malé scéně pak program osvětový, zaměřený na zvyšování informovanosti návštěvníků festivalu (promítání, diskuze, přednášky). Celý den bude moderátor festivalu informovat přítomné návštěvníky o participujících organizacích, dělat rozhovory s jejich představiteli a upozorňovat na osvětové aktivity, které festival nabízí. V rámci samotného festivalu bude vytvořen prostor i pro prezentaci neziskových organizací samotných migrantů i NNO zaměřených na integraci migrantů a realizaci humanitárních a rozvojových projektů.