Pomozte architektům při obnově Synkáče!

Městská část Praha 4 vyhlásila společně s „Architekty ve škole“ soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol v Nuslích. Jejími účastníky mohou být jednotlivci i týmy a cílem je nalezení tématu, námětu nebo přístupu pro budoucí revitalizaci Náměstí Bratří Synků.

Náměstí Bratří Synků leží v srdci Nuslí a v blízkosti historického centra hlavního města Prahy. V roce 1903 zde vzniklo téměř čtvercové parkové náměstí s tržištěm, které úhlopříčně protínala trať elektrické dráhy. Ulice Bělehradská, Na Zámecké, Čestmírova, Nuselská, Sezimova a Boleslavova nyní představují spíše dopravní centrum, které si však i přes chaotický vzhled snaží udržet půvab předměstského koloritu zastoupený především množstvím drobných živnostníků nabízejících různorodé služby od prodeje hřebíků po kulinářské speciality. Celková rozloha řešeného území bez přilehlých ulic činí téměř 9 tisíc m2.

Úkolem soutěžících je nalézt a zpracovat témata, která by inspirovala vytvoření kvalitního městského prostoru na Náměstí Bratří Synků v návaznosti na okolní ulice. Pod heslem Přístupné všem hledáme takové náměty, které by vedly k obnově lokálního centra Nuslí a případně podnítily další rozvoj blízkého okolí.

„Velmi nás zajímá, jak děti vnímají tento významný veřejný prostor. Obvykle se totiž jejich pohled nepromítá do koncepčních plánů a projektů našeho nejbližšího okolí a tváře našich měst. Vytváří však bohatý zdroj poznatků a inspirace, který by se měl stát plnohodnotnou součástí přípravné fáze každého projektu, protože děti užívají veřejný prostor stejně jako dospělí a mohou ho užívat i lépe,“ uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ).

„U nás v Praze 4 máme šikovné děti, dokazují to každoročně svými úspěchy v nejrůznějších soutěžích,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). „Proto věřím, že nám i tentokrát předloží mnoho inspirujících návrhů, jak při plánované revitalizaci proměnit Náměstí Bratří Synků a jeho bezprostřední okolí, aby bylo dobrým a bezpečným místem pro život.“

Další informace, zejména soutěžní podmínky a podklady, jsou zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz/) a Architektů ve škole (www.architektiveskole.cz/). Datum pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoveno na 15. února 2017. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v březnu.
Vytisknout