Plavenky budou v prodeji až do března 2021


Plavecký bazén v Podolí

Prodej plavenek je prodloužen do 31. března 2021. Jejich využití a vstup do bazénu se i nadále řídí aktuálně platnými opatřeními a nařízeními, vyhlášenými na boj s epidemií koronaviru COVID-19, a také rozhodnutím provozovatele plaveckého areálu Podolí.

Vzhledem k letošnímu komplikovanému roku, je prodej plavenek prodloužen až do konce března 2021. Plavenky jsou k dostání na všech inforcentrech MČ Praha 4. Jejich cena zůstává nezměněna (57 Kč/90 min.), přičemž senior hradí 30 Kč, zbytek částky dotuje městská část Praha 4.

Každý zájemce má nárok na dvě plavenky měsíčně. Jsou určeny seniorům nad 63 let a držitelům ZTP průkazu s trvalým pobytem v městské části Praha 4.

K datu 9. prosince 2020 byl plavecký areál s omezeními otevřený. Venkovní bazény jsou mimo provoz, pára je zavřena, sauna je časově omezena. V době tréninku sportovců jsou zpřístupněny pouze 4 plavecké dráhy.

Podrobnější informace a rozpis tréninků profesionálních sportovců najdete na webových stránkách areálu www.pspodoli.cz nebo je získáte na telefonních číslech 220 407 311 a 241 433 952.

Plavenka NEZARUČUJE jistotu vstupu do bazénu, protože jeho kapacita je omezená.
Držitel plaveckého průkazu NEMÁ přednostní právo na vstup a záleží na provozovateli plaveckého areálu, koho vpustí.

Doporučujeme před návštěvou bazénu si ověřit aktuální stav přístupnosti!


Aktualizováno: 13.12.2020 – Vít Drbal
Vytisknout