Plánujeme s vámi - přehled výsledků projektů se zapojením veřejnosti

Vaše názory na rozvoj městské části jsou pro nás důležité.

V průběhu stávajícího volebního období jsme zorganizovali řadu průzkumů. Zjišťovali jsme vaše potřeby, přání i obavy související s velkými dopravními projekty nebo s plánovanou revitalizací veřejných prostranství.

Výstupy ze sociologických šetření jsou již využívány při plánování. Jsou např. zapracovány do zadání územních studií na rozvojové území u stanice metra D - Nemocnice Krč a na oblast tzv. Dolní Michle, Tyto studie by měly prověřit limity využití území. Letos vyhlásí Institut plánování a rozvoje architektonicko-urbanistickou soutěž na úpravy Náměstí bratří Synků, kde má být umístěna další stanice metra D a bude čerpat z podnětů lidí, kteří v Nuslích bydlí. I veřejná prostranství se budou revitalizovat a zlepšovat na základě projednání s veřejnosti, která nejlépe ví, jak by je chtěla využívat.“ říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová.

Abychom vám co nejvíce usnadnili přístup k výsledkům, uvádíme je zde souhrnně na jednom místě, sestupně od nejstarších k nejnovějším.

A zde přehled projektů ke zveřejnění:

Plánovací stan Budějovická (červen 2015)
Anketa DBK (říjen 2016)
Nemocnice Krč – souhrnná zpráva (prosinec 2016)
Náměstí Bratří Synků – participace dětí (únor 2017)
Náměstí Bratří Synků – sociologické šetření (duben 2017)
Participace žáků Spořilovská (duben 2017)
Dotazníkové šetření Spořilovská (duben 2017)
Plánovací stan KCP (červen 2016)
Žáci Nové Dvory (léto 2017)
Kvalitativní výzkum Michle (1. část únor 2017, druhá léto 2017)
Plánovací stan park Pankrác (září 2017)
Generel veřejných prostranství (červen 2018)
Plánovací stany plácek Spořilov-plácek Dobeška-park Kaplická-areál vodárenské věže Michle-park V Zápolí
Plánovací stan plácek U Kola

Zveřejněno: 25.01.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout