Participativní část rozpočtu 2022


Rada městské části Praha 4 na svém druhém lednovém zasedání projednala a schválila usnesením 2R-30/2022 pilotní program participativního rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2022.

V rámci participativního rozpočtu mohou občané podávat podněty, které by se za vyčleněné finance mohly v Praze 4 zrealizovat.
Své podněty předkládají městské části Praha 4 k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Následuje proces veřejného hlasování tom, které podněty mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány.

Participativní rozpočtování se týká těchto okruhů - hlasování ukončeno!


1. Regenerace zeleně


2. Opravy chodníků


3. Rozšiřování počtu parkovacích míst

Pro každou z navržených oblastí jsou vyčleněny finanční prostředky v maximální výši 1 milion Kč.

Cílem podnětů je zlepšit stav veřejného prostoru a fungování městské části v rámci těchto oblastí. V každém z okruhů pracovní skupina posoudí realizovatelnost navrhovaných podnětů a vybere k hlasování vždy nejméně 6 podnětů, které splňují daná kritéria tak, aby byl brán ohled na všechny oblasti Prahy 4.

Harmonogram
  • Zveřejnění na www.praha4.cz od 31. 1. 2022
  • Doručení podnětů do 28. 2. 2022 do 12 hodin
  • Vyhodnocení realizovatelnosti přijatých podnětů do 28. 3. 2022
  • Hlasování občanů MČ Praha 4 do 31. 3. 2022 (podněty najdete pod jednotlivými okruhy výše i s hlasováním)
  • Zveřejnění výsledků od 13. 4. 2022
Dokumenty:
  • Usnesení rady v celém znění najdete ZDE .
  • Kompletní harmonogram naleznete ZDE .
  • Kompletní pravidla pilotního programu participativní části rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2022 jsou ke stažení ZDE .
Zeleň a její regenerace
Ilustrační fotoAktualizováno: 01.04.2022 – Vít Drbal
Vytisknout