POZOR: Vjezd do Nuslí bude kvůli rekonstrukci tramvajové trati výrazně omezen!


Nevjíždějte od soboty 27. března 2021 až do pátku 4. června 2021 do části Nuslí mezi Nuselskou ulicí a ulicí 5. května, pokud to není nezbytně nutné. Tato oblast bude kvůli pokračující rekonstrukci tramvajové trati velmi obtížně průjezdná. Žádáme proto řidiče, aby do této části Nuslí vjížděli pouze ve zcela výjimečných případech a věnovali v okolních ulicích pozornost objížďkám a možným změnám v parkování motorových vozidel.

Nevjíždějte od soboty 27. března 2021 až do pátku 4. června 2021 do části Nuslí mezi Nuselskou ulicí a ulicí 5. května, pokud to není nezbytně nutné. Tato oblast bude kvůli pokračující rekonstrukci tramvajové trati velmi obtížně průjezdná. Žádáme proto řidiče, aby do této části Nuslí vjížděli pouze ve zcela výjimečných případech a věnovali v okolních ulicích pozornost objížďkám a možným změnám v parkování motorových vozidel.

Dopravní podnik hlavního města Prahy zahájí v sobotu 27. března 2021 další etapu Rekonstrukce tramvajové tratě Vladimírova - Táborská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní. Stavební práce budou po zimní přestávce pokračovat na Pankráci a v Nuslích, konkrétně v ulicích Na Pankráci a v Táborské až po křižovatku s Vladimírovou. Dopravní podnik tak naváže na loňskou podzimní rekonstrukci úseku od vozovny Pankrác po křižovatku ulic Na Pankráci a Na Veselí, a na stavbu nové tratě ke stanici metra Pankrác. Investorem je hlavní město zastoupené Dopravním podnikem. Zhotovitelem je společnost Eurovia.

„Omlouváme se veřejnosti za problémy spojené s touto stavbou,“ uvedl 1. místostarosta pro finance, dopravu a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS) a dodal: „Zároveň prosíme všechny naše obyvatele o maximální trpělivost a vzájemnou ohleduplnost, protože dopravní podmínky spojené s rekonstrukcí tramvajové tratě budou významně ztížené.“

Dopravní podnik hlavního města Prahy zahájí v sobotu 27. března 2021 další etapu Rekonstrukce tramvajové tratě Vladimírova - Táborská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní. Stavební práce budou po zimní přestávce pokračovat na Pankráci a v Nuslích, konkrétně v ulicích Na Pankráci a v Táborské až po křižovatku s Vladimírovou.
Rekonstrukce tramvajové trati usnadní přestupování mezi metrem, tramvají a autobusy. Současné řešení totiž komplikuje přestup z metra na autobusy MHD, které jedou z náměstí Hrdinů na náměstí Bratří Synků a opačným směrem. Úpravami vznikne přestupní uzel, který umožní, aby lidé mohli přestupovat mezi stanicí metra, tramvajemi a autobusy nejkratší možnou trasou. Zachována zůstane možnost používat tramvajovou trať pro vozidla Integrovaného záchranného systému, což výrazně ulehčuje řešení krizových situací.

Městská část Praha 4 i nadále zásadně trvá po dokončení rekonstrukce na zachování autobusové linky číslo 193 v plné trase jako zásadní páteřní linky Prahy 4.

Po dokončení této investiční akce 4. června 2021 plánuje Dopravní podnik zavést pravidelný provoz tramvají i na nově vybudovaný úsek až do zastávky Pankrác.

Informace o změnách tras tramvajových linek a náhradní autobusové dopravě najdete ZDE .

Další informace najdete od středy 24. března 2021 v informačních letácích Dopravního podniku hlavního města Prahy v informačních vitrínách ve stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti a ve více než 1900 vozech povrchové dopravy.

Dopravní podnik dále upraví pevný informační systém ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením.

Od 26. března do 29. března 2021 bude každých 15 minut hlásit změny v dopravě ve všech stanicích metra v českém a anglickém jazyce.

Hlášení o výluce bude také ve vozech dotčených tramvajových linek.

V době výluky na konkrétních místech bude umístěno 15 velkých informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině.

Dopravní podnik hlavního města Prahy zahájí v sobotu 27. března 2021 další etapu Rekonstrukce tramvajové tratě Vladimírova - Táborská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní. Stavební práce budou po zimní přestávce pokračovat na Pankráci a v Nuslích, konkrétně v ulicích Na Pankráci a v Táborské až po křižovatku s Vladimírovou.

Celé výlukové schema pražské MHD (platné od 27. 3. 2021) jako plakátek A3 (soubor PDF) najdete na odkazu ZDE .

Mapky,které se týkají omezení individuální automobilové dopravy (IAD) najdete v našem dalším článku na odkazu ZDE .

Zveřejněno: 24.03.2021 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 26.03.2021 – Vít Drbal
Vytisknout