Oznámení ročního kontrolního auditu k FSC certifikaci lesního hospodaření Hlavního města Praha

Vážené dámy a pánové, 

 

dovolujeme si Vás upozornit, že ve dnech 28. a 29. března 2019 proběhne roční kontrolní audit v rámci certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) Hlavního města Praha. Audit bude provádět organizace NEPCon, která je akreditována na provádění certifikace lesního hospodaření v rámci systému FSC.

 

Jako součást procesu certifikace lesů uvítáme jakékoli připomínky zájmových stran (jak organizací, tak i osob) ke všem aspektům hospodaření v lesích Hlavního města Praha. Přivítáme jakýkoli Váš názor projevený veřejně nebo soukromě v jakékoli formě, která je pro Vás nejsnazší nebo nejbezpečnější. Váš názor bude cenný kdykoliv během certifikačního procesu, ale rádi bychom obdrželi Vaše připomínky před auditem do 27. března 2019 tak, abychom je mohli prověřit na auditu a zjištění zahrnout do certifikační zprávy.

 

Můžete využít následujících možností jak předat Vaše připomínky:

  1. Osobně se setkat s auditory 28. března 2019 v Praze;
  2. Telefonicky připomínky předat Michalu Rezkovi, pracovníkovi NEPConu zodpovědnému za koordinaci tohoto certifikačního hodnocení;
  3. Zaslat vaše připomínky, komentáře či stížnosti v písemné formě emailem nebo poštou Michalu Rezkovi.

 

V případě, že si to nebudete výslovně přát, se všemi Vašimi připomínkami bude zacházeno jako s tajnými a citlivými informacemi, které budou využity pouze k certifikačnímu hodnocení Hlavního města Prahy. Toto oznámení můžete poslat dalším osobám nebo organizacím, které by mohly mít zájem vyjádřit se k hospodaření Hlavního města Praha.

 

Při certifikaci budou hodnoceny environmentální, lesnické i socioekonomické stránky lesního hospodaření podle akreditovaného Českého standardu FSC (prosím kontaktujte nás v případě zájmu o získání kopie standardu používaného pro certifikaci lesního majetku). Zájmové nebo dotčené strany mající námitky proti kterémukoli aspektu procesu lesní certifikace nebo certifikačního rozhodnutí mohou pro řešení sporů použít postupů společnosti NEPCon dostupných na www.nepcon.org/cs.

 

S pozdravem,

 


Michal Rezek

Michal Rezek
Vedoucí regionální kanceláře
NEPCon

mr@nepcon.org
+ 420 736 533 137  
skype: m1rezek   Údolní 33, 602 00 Brno  l Česká republika l www.nepcon.org/cs

Zveřejněno: 14.02.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout