Otevírací doba úřadu během mimořádných opatření


úřad mč Praha 4

Na základě usnesení Vlády ČR číslo 994 z 8. října 2020 se s platností od pondělí 12. října 2020 mění otevírací doba Úřadu městské části Praha 4 pro veřejnost, a to následovně:
  • Pondělí: 8 – 13 hodin

  • Středa: 13 – 18 hodin

Důvodem je povinnost orgánů veřejné moci a správních orgánů omezit osobní kontakty státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň. Přednost má písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném vládním krizovým opatřením

Tato otevírací doba platí pro všechna pracoviště úřadu včetně Informačních center, pracovišť Czech POINT, podatelny, pokladny, archivu  a odloučených pracovišť.V naléhavých případech je možné dohodnout se na jednání s konkrétním pracovníkem na konkrétním odboru, případně na otevření podatelny (tel. 261 192 410), i v jiném čase než v uvedené otvírací době, ale tuto dohodu je třeba učinit předem telefonicky nebo e-mailem.

Spojení najdete v rubrice KONTAKTY na odkazu ZDE .

Pro veřejnost je od pondělí 12. října 2020 do neděle 25. října 2020 mimo dohodnuté a potvrzené termíny uzavřena také Nuselská radnice.
Zveřejněno: 09.10.2020 – Vít Drbal
Vytisknout