Oddělení státního dozoru

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ a MČ Kunratice v tomto rozsahu:

  • provádí řízení a jiná opatření zejména dle hlavy II. části čtvrté (§ 132 až § 142) stavebního zákona
  • prošetřuje a vyřizuje skutečnosti uvedené v ust. § 175 správního řádu
  • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
  • provádí řízení a jiná opatření a další úkony související s částí pátou stavebního zákona
  • eviduje, provádí úkony a opatření ve věcech evidovaných rizikových objektů
  • provádí kontroly dle §33b odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
  • kopíruje a provádí vidimaci dokumentace stavby uložené ve správním archivu pro původce a pověřené osoby
  • je zapisovatelem a schvalovatelem informačního systému územní identifikace (ISUI), jako editor Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění, řeší reklamace v informačním systému územní identifikace (ISUI),
  • zpracovává a eviduje měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Míšková Alexandra Ing. Vedoucí oddělení státního dozoru 261 192 227 5.15
Lebdušková Veronika Ing. Referent - archivář 261 192 239 5.15
Unger Jan Ing. Referent - státní dozor 261 192 236 5.31