Oddělení pozemků, územního rozvoje a památkové péče

v oblasti územního rozvoje a plánování:
  • sděluje územně technické podmínky k pozemkům 
  • vydává stanoviska z hlediska územního rozvoje MČ pro ostatní odbory MČ (nakládání s pozemky svěřenými do správy MČ, záměry na úsecích dopravy, rekreace, životního prostředí, aj.)
  • zajišťuje projednání agendy pronájmů a úplatných převodů nemovitostí ve vlastnictví HMP v příslušných orgánech MČ
  • eviduje mapové podklady na úseku územního plánování a územního rozvoje HMP 
  • více...
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Syrový Martin Bc. Vedoucí oddělení pozemků, územního rozvoje a památkové péče 261 192 331 5.20 martin.syrovy@praha4.cz
Mraček Tomáš Referent 261 192 281 5.21 tomas.mracek@praha4.cz
Zveřejnil: Admin Administrator
Vytisknout