Oddělení ekonomických činností a pohledávek činnosti


 • sleduje evidenci dlužníků u nájemného vč. služeb za byty, nebytové prostory, nebytové objekty a pozemky, pachtovného a náhrad za zřízení věcného břemene a práva stavby a kontroluje vymáhání pohledávek, vč. příslušenství, vymáhá pohledávky,
 • sleduje dlužníky v insolvenčním rejstříku,
 • podílí se na pracích spojených s inventarizací majetku,
 • rozpracovává usnesení ZHMP na podmínky MČ,
 • vyřizuje námitky nájemců proti vyřízení reklamace z vyúčtování služeb vyúčtovaných správními firmami,
 • připravuje podklady pro projednávání záměrů o nakládání s pohledávkami, předává podklady pro vymáhání pohledávek a pro účetní evidenci,
 • provádí ověřování správnosti faktur,
 • připravuje závěrečný návrh rozpočtu OOM,
 • spolupracuje s OFS,
 • připravuje podklady pro rozhodnutí RMČ a ZMČ ve věci splátkových dohod, dohod o prominutí dluhu a dohody o odklad úhrad včetně kontroly dodržování plnění dohod,
 • sleduje a kontroluje pravidelné splátky z kupních smluv u privatizované nemovitosti,
 • spolupracuje s ostatními odděleními odboru a poskytuje jim součinnost,
Vytisknout