Odbor obecního majetku činnost

  • vyřizuje žádosti o splátkové dohody, dohody o prominutí dluhu a dohody o odklad úhrad včetně kontroly dodržování plnění dohod,
  • vydává souhlas k opravám, rekonstrukcím a stavebním úpravám prováděných nákladem nájemce ve spravovaných domech, v souladu s příslušnými rozhodnutími rady městské části,
  • sleduje evidenci neplatičů nájemného vč. služeb za byty, nebytové prostory, nebytové objekty a pozemky a kontroluje vymáhání pohledávek vč. příslušenství, vymáhá pohledávky,
  • podílí se na pracích spojených s inventarizací majetku,
  • vyřizuje reklamace z vyúčtování služeb vyúčtovaných správními firmami,
  • připravuje podklady pro projednávání záměrů o nakládání s majetkem svěřeným MČ a předává podklady pro účetní evidenci svěřeného majetku,
  • organizuje výběrová řízení na prodej svěřených nemovitostí a dle rozhodnutí zastupitelstva zabezpečuje převody nemovitostí svěřených MČ,
  • prověřuje připomínky a stížnosti občanů týkající se provozní správy domů a tepelného hospodářství,
  • vystupuje za MČ jako účastník ve stavebním řízení,
  • vede evidenci bytových domů, nebytových objektů, bytů, nebytových prostor, pozemků,