Od února 2023 může změna vyhlášky zvýšit cenu školního stravování


Od 1. února 2023 připravuje MŠMT novelu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Touto vyhláškou jsou upraveny, kromě jiného, dva základní ukazatele. Jsou to: rozpětí finančního limitu na nákup potravin pro stanovení výše úplaty za školní stravování a měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka - tzv. spotřební koš. Oba ukazatele se výrazně promítají do ceny stravování.

Z důvodu vzrůstajících cen potravin dochází novelou vyhlášky k navýšení horní hranice finančního limitu na nákup potravin dle jednotlivých věkových kategorií strávníků o 20%. Poslední navýšení finančního limitu proběhlo 1. 9. 2021 a nárůst byl také 20%.

Úprava se týká základních i mateřských škol u všech věkových skupin strávníků.

Například finanční limit na oběd pro strávníky ve věku 7-10 let je nyní stanoven v rozpětí 20 Kč – 39 Kč V připravované novele vyhlášky je finanční limit navýšen na max. 47 Kč. A podobně u dalších.
U celodenního stravování v mateřské škole bude možné stanovit finanční limit u dětí 3 – 6 let u dopoledních a svačin o 4 Kč více, tj. ze stávajících 11 Kč na 15 Kč, finanční limit na oběd z původních 30 Kč na 36 Kč, tj. o 6 Kč více.

Školy jsou povinné dodržet rozmezí stanové přílohou č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb., v platném znění – finanční limity na nákup potravin. K tomu musí zároveň dodržovat plnění spotřebního koše. Při současné ceně potravin by plánované navýšení finančních limitů mělo zajistit, aby školní jídelna poskytovala pestrou a kvalitní stravu pro své strávníky.

Škola může využít navýšení finančních limitů, neměla by však zvyšovat cenu stravného, pokud jí stávající finanční prostředky za stravné stačí a umožňují plnění spotřebního koše.

O konkrétních dopadech do ceny za školní stravování budou strávníky (rodiče dětí) informovat jednotlivé školy (školní jídelny) obvyklým způsobem.

školní obědy v jídelně
Ilustrační foto

Zveřejněno: 12.01.2023 – Vít Drbal
Vytisknout