Očkování samoplátců


očkování pro samoplátceOd pátku 11. června 2021 se mohou nechat očkovat proti nemoci Covid-19 i lidé, kteří nejsou pojištění u žádné z českých veřejných zdravotních pojišťoven. Očkování si v takovém případě zájemce hradí sám. Používá se vakcína od společnosti Pfizer/BioNTech a maximální cena jedné dávky nepřesáhne 810 korun. Většina níže zmíněných odkazů je i v anglickém jazyce.

Tímto způsobem se může nechat očkovat osoba nepojištěná v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice nebo ostatních státech Evropské unie, pokud je:
• občanem České republiky,
• nebo cizincem (z EU nebo třetích zemí), který má na území ČR povolen pobyt nad 90 dnů ve smyslu zákona o pobytu cizinců a zároveň splňuje jednu z následujících podmínek:
• má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice,
• je držitelem platného dlouhodobého víza,
• jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky,
• jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky.
V každém kraji bude minimálně jedno očkovací místo, ve kterém bude očkování samoplátců probíhat. Seznam těchto očkovacích míst je k dispozici na webu registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm .

K přihlášení mohou samoplátci využít odkaz registrace.mzcr.cz/samoplatci , případně portál crs.mzcr.cz a dlaždici Očkování pro samoplátce. Přihlášení probíhá následovně:
• Po zadání telefonního čísla na adrese registrace.mzcr.cz/samoplatci obdržíte PIN1, který následně zadáte do systému. Otevře se vám formulář, ve kterém vyplníte údaje o své osobě.
• Vyberete si očkovací místo (jedná se o vybraná očkovací místa, která umožňují očkování samoplátců).
• Odešlete žádost. Na vámi uvedenou e-mailovou adresu dorazí e-mail potvrzující registraci.
• Na vámi uvedené telefonní číslo bude zaslána SMS potvrzující registraci a obsahující vaše identifikační číslo.
• Jakmile vámi vybrané očkovací místo vypíše volné termíny k očkování, bude na vámi uvedené telefonní číslo zaslána zvací SMS s identifikačním číslem a PIN2. Oba tyto údaje budete potřebovat pro rezervaci termínů.
Rezervaci můžete opět provést za využití portálu crs.mzcr.cz:
• Na webu si vyberete dlaždici Očkování krok 2: Rezervace termínu, případně můžete využít přímo odkaz rezervace.mzcr.cz. Tento krok je shodný s rezervací termínů pro pojištěnce.
• Pomocí obdrženého identifikačního čísla a PIN2 si na adrese rezervace.mzcr.cz zarezervujete termín na vámi vybraném očkovacím místě.
• Vyberete si datum a čas prvního očkování na očkovacím místě, které jste si při registraci zvolil/a. Termín pro druhé očkování se vám vygeneruje automaticky sám na stejné očkovací místo v intervalu dle aktuálně platných pravidel. Na provedení rezervace máte 48 hodin od obdržení PIN2.
• Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci termínu do 48 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.
• Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3x, poté vaše registrace zaniká.
K očkování je třeba přinést doklad totožnosti. Ten, kdo není občanem České republiky, musí mít také doklad k ověření jeho pobytového oprávnění v České republice. Očkování lze na místě uhradit hotově i kartou. Některá očkovací místa však přijímají na místě pouze platbu kartou. Ihned po dokončeném očkování je možné si vyzvednout certifikát na portálu https://ocko.uzis.cz . Pro jeho vyzvednutí je nutný stejný telefon a email, který jste uvedl/a při registraci.


Zveřejněno: 11.06.2021 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 11.06.2021 – Vít Drbal
Vytisknout