Obyvatelé vnitrobloku Halasova debatují o jeho nové podobě


Praha 4 spolu s místními občany, spolkem Bieno a studenty České zemědělské univerzity připravuje v rámci pilotního projektu revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Halasova, Matěchova, Na Strži a U strže. Studenti předložili k veřejné diskusi celkem 10 návrhů na kompletní obnovu tohoto prostoru, občané se s nimi následně měli možnost seznámit v expozici umístěné přímo ve vnitrobloku a na veřejném setkání, konaném 10. prosince 2019 večer na Nuselské radnici, se k nim mohli aktivně vyjádřit.

Praha 4 spolu s místními občany, spolkem Bieno a studenty České zemědělské univerzity připravuje v rámci pilotního projektu revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Halasova, Matěchova, Na Strži a U strže. Studenti předložili k veřejné diskusi celkem 10 návrhů na kompletní obnovu tohoto prostoru, občané se s nimi následně měli možnost seznámit v expozici umístěné přímo ve vnitrobloku a na veřejném setkání, konaném 10. prosince 2019 na Nuselské radnici, se k nim mohli aktivně vyjádřit.

Vnitroblok Halasova je veřejně přístupný a má rozlohu asi 5 tisíc m2. Tvoří jej třináct parcel, z nichž devět je ve správě městské části Praha 4. Většinu povrchu tvoří zeleň s 35 vzrostlými stromy a další výsadbou tvořenou květinovými, zeleninovými a bylinkovými záhonky. Významným prvkem je dětské hřiště a dále spíše starší mobiliář v podobě kovových konstrukcí na sušení prádla, laviček či popelnic.

Spolu s Prahou 4 jsou do pilotního projektu zapojeni místní obyvatelé, spolek Sousedé nad strží a studenti katedry zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity. Přípravu revitalizace vnitrobloku zajišťuje pro městskou část spolek Bieno, který se touto tematikou dlouhodobě zabývá.

„Vnitrobloky obecně jsou velmi důležité pro kvalitu bydlení, a jak se na příkladu vnitrobloku Halasova ukazuje, občané si to uvědomují a mají zájem aktivně se zapojit do tvorby jeho budoucí podoby,“
vysvětlil radní Prahy 4 pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011). „Participativní setkání s občany, které na radnici právě proběhlo, je ideální ukázkou prosazování principů místní Agendy 21, jejímž prostřednictvím se občané mohou podílet na správě a rozvoji naší městské části, tedy i bezprostředního okolí svého bydliště,“ dodal.

Obyvatelé vnitrobloku Halasova na veřejném setkání na radnici v Táborské řešili kromě budoucí podoby prostoru i umístění popelnic a vyřešení dopravní obslužnosti vnitrobloku. Shodli se nakonec kvůli lepší přístupnosti na několika oddělených stanovištích pro kontejnerová stání a zásadně se postavili proti možnému vjezdu automobilů do revitalizovaného vnitrobloku.

„Občané nakonec vybrali tři návrhy, které ještě projdou odbornou oponenturou zaměřenou mimo jiné na konkrétní architektonické řešení jednotlivých prvků, úpravu cestní sítě, detailní typizaci zeleně a vybavení a samozřejmě také na technickou a finanční proveditelnost obnovy vnitrobloku, včetně nákladů na budoucí provoz a údržbu. Je tedy pravděpodobné, že výsledná podoba vnitrobloku v sobě bude spojovat to nejlepší a zároveň uskutečnitelné z uvedených občany vybraných návrhů. Poté bude výsledná vizualizace rozpracována do architektonické studie a později do projektové dokumentace,“ popsal další postup radní Prahy 4 Tomáš Hrdinka.

Na představitele radnice také čeká vypořádání majetkoprávních vztahů v lokalitě a absolvování neméně náročného povolovacího řízení. Zároveň bude potřeba naplánovat v rámci rozpočtu městské části Praha 4 – a velmi pravděpodobně i s externí grantovou podporou – dostatek finančních prostředků na samotnou realizaci obnovy, která by mohla být ideálně uskutečněna do konce roku 2022.

Další informace: www.vnitrobloky.cz/halasova .

Další fotografie ze setkání najdete na odkazu ZDE .

Praha 4 spolu s místními občany, spolkem Bieno a studenty České zemědělské univerzity připravuje v rámci pilotního projektu revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Halasova, Matěchova, Na Strži a U strže. Studenti předložili k veřejné diskusi celkem 10 návrhů na kompletní obnovu tohoto prostoru, občané se s nimi následně měli možnost seznámit v expozici umístěné přímo ve vnitrobloku a na veřejném setkání, konaném 10. prosince 2019 večer na Nuselské radnici, se k nim mohli aktivně vyjádřit.Praha 4 spolu s místními občany, spolkem Bieno a studenty České zemědělské univerzity připravuje v rámci pilotního projektu revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Halasova, Matěchova, Na Strži a U strže. Studenti předložili k veřejné diskusi celkem 10 návrhů na kompletní obnovu tohoto prostoru, občané se s nimi následně měli možnost seznámit v expozici umístěné přímo ve vnitrobloku a na veřejném setkání, konaném 10. prosince 2019 večer na Nuselské radnici, se k nim mohli aktivně vyjádřit.Praha 4 spolu s místními občany, spolkem Bieno a studenty České zemědělské univerzity připravuje v rámci pilotního projektu revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Halasova, Matěchova, Na Strži a U strže. Studenti předložili k veřejné diskusi celkem 10 návrhů na kompletní obnovu tohoto prostoru, občané se s nimi následně měli možnost seznámit v expozici umístěné přímo ve vnitrobloku a na veřejném setkání, konaném 10. prosince 2019 večer na Nuselské radnici, se k nim mohli aktivně vyjádřit.

Zveřejněno: 13.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout