Obsazování pracovních pozic ve školách a školských zařízeních

Rada městské části Praha 4 svým usnesením ze 17. července 2019 doporučila ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 4, aby při obsazování pracovních pozic ve školách a školských zařízeních a při vedení zaměstnanců respektovali doporučení zřizovatele pro výběr zaměstnanců. Cílem doporučení je předcházet střetům osobního zájmu zaměstnance školy a veřejného zájmu školy jako zaměstnavatele na řádném chodu této instituce.

 

Rada ředitelům doporučuje obezřetný přístup, aby se vyhnuli vytvoření situace, ve které se oni sami dostanou do konfliktu osobního zájmu se zájmem veřejným. Takovou situací může být například přijetí rodinného příslušníka do pracovního poměru nebo poskytování zakázek na služby určené pro školu spřáteleným subjektům.

 

Usnesení Rady MČ Praha 4 vyjadřuje zájem zřizovatele na tom, aby v jím zřízených školách bylo korektní a spolupracující pracovní prostředí, které umožňuje naplnění účelu školy. Jednou ze základních podmínek pro to je zabezpečení rovného přístupu vedení ke všem zaměstnancům. Ředitel má dbát na zájem školy jako celku a respektovat veřejný zájem tj. zájem zřizovatele na dobrém fungování školy, a její dobrou pověst.

Zveřejněno: 18.07.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout