Nové Dvory by se mohly dočkat tramvaje


Praha 4 se může dočkat prodloužení tramvajové trati z Modřan až na Nové Dvory. Tuto variantu preferuje studie k řešení okolí budoucí stanice metra D Libuš. Územní studie zpracovaná po hlavní město společností UNIT architekti zahrnuje celkem 47 hektarů pozemků podél ulice Novodvorská a je nyní ve fázi veřejného připomínkování. K nahlédnutí je na adrese www.praha.eu a v tištěné podobě na odboru rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).

"Studie řeší především okolí budoucí stanice metra D na pomezí městských částí Praha 12 a Libuš, které je důležitým rozvojovým územím. Povede sem i tramvajová trať z Modřan. Pro nás je důležité, aby byla prodloužená až na Nové Dvory,“ vysvětlil radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Proto je hlavním úkolem studie nastavit jasné limity pro novou výstavbu, které ochrání dosavadní hodnoty lokality na pomezí staré Libuše a sídliště Kamýk. Zároveň budou vložené investice využity pro vytvoření nových pracovních příležitostí, kvalitních veřejných prostor a především pro doplnění dnes chybějící občanské a komerční vybavenosti.

Podle studie pociťují zdejší obyvatelé jako nedostatek absenci centra a špatné propojení mezi Libuší a sídlištěm Kamýk. Chybí tu vhodné prostory pro komunitní život a místní také postrádají větší nabídku obchodů a služeb. Plánuje se zde proto nové náměstí, promenáda, městský park či komunitní zahrady. Občané se rovněž dočkají efektivnějšího uspořádání parkovacích stání.

Termín na podávání připomínek k územní studii „Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš“ je do 9. prosince 2019. Vyjádřit se k ní mohou i obyvatelé Prahy 4. Připomínky lze podat písemnou formou na adresu Odboru územního rozvoje MHMP nebo elektronicky či datovou schránkou do podatelny MHMP.

Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš


Zveřejněno: 27.11.2019 – Vít Drbal
Vytisknout