Nejčastější dotazy k tématu občanských průkazů


Přehled dotazů:
 1. Lze nahlásit ztrátu OP telefonicky? Kde mám nahlásit odcizení nebo ztrátu OP pokud k této události došlo mimo úřední hodiny?
 2. Dostanu potvrzení o OP za ztracený odcizený nebo odebraný OP?
 3. Mám rozsudek o rozvodu z Německa (EU) a budu žádat o nový OP, stačí předložit překlad rozsudku?
 4. Musím podat žádost o nový OP u úřadu v místě mého trvalého pobytu?
 5. Kolik budu platit za vyhotovení nového OP?
 6. Mohu si do OP nechat zapsat titul, manželku, děti (případně krevní skupinu, údaj o očkování, jiné údaje)?
 7. Pokud někdo vrátí OP, na který byla hlášena ztráta, je tento průkaz znovu platný?
 8. Pracuji převážně mimo ČR. Mohu si požádat o OP v zemi, kde nyní žiji? Pokud ne, jak lze podat žádost o OP bez mé účasti a jak lze převzít hotový OP?
 9. Pokud žiji v cizině, musím vlastnit OP?
 10. Rád bych zažádal najednou o OP i CP, ale mám OP s prošlou platností. Kde mohu o oba doklady zažádat?
 11. Co dělat v případě, když si žádá o občanský průkaz občan plně imobilní?
Oblast odpovědí:

1.)
Lze nahlásit ztrátu OP telefonicky? Kde mám nahlásit odcizení nebo ztrátu OP pokud k této události došlo mimo úřední hodiny?
 • Ne, pouze osobně. Ztrátu nebo odcizení OP můžete hlásit na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo Policii ČR. V případě, že dojde k odcizení občanského průkazu lze tuto událost hlásit na Policii ČR zvláště v případě, že není úřední den. Vzhledem k tomu, že se jedná o krádež je ve vlastním zájmu občana provést o tomto záznam na Policii ČR. Zároveň jste povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke ztrátě nebo odcizení OP.
2.)
Dostanu potvrzení o OP za ztracený odcizený nebo odebraný OP?
 • Ne, potvrzení o OP se již od 1. 8. 2021 nevystavuje.
3.)
Mám rozsudek o rozvodu z Německa (EU) a budu žádat o nový OP, stačí předložit překlad rozsudku?
 • V případě, že byl vydán rozsudek o rozvodu státem Evropské unie, musí být při žádosti o nový OP pravomocný rozsudek o rozvodu přeložen do českého jazyka soudním tlumočníkem.
4.)
Musím podat žádost o nový OP u úřadu v místě mého trvalého pobytu?
 • Žádost o nový OP může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, že si občan podal žádost o OP na jiném úřadě a požádal o převzetí nového občanského průkazu na ÚMČ Praha 4, je doklad po výrobě vždy připraven k výdeji na adrese Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč. V tomto případě je vybírán správní poplatek 100,- Kč.
  Pokud, že žádáte o expresní vydání OP do 24h nebo do 5 dnů lze podat žádost i vyzvednout hotový OP na MV ČR, Na Pankráci 72
5.)
Kolik budu platit za vyhotovení nového OP?
Správní poplatky
 • vyhotovení nového OP z důvodu končící platnosti za méně než 6 měsíců, prošlé platnosti OP, prvního OP, změny stavu, příjmení, zápisu omezení způsobilosti z důvodu zápisu je bez poplatku
• Žádost o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:
 • občané starší 15 let - 1000 Kč,
 • občané mladší 15 let - 500 Kč.
• Žádost o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:
 • občané starší 15 let - 500 Kč,
 • občané mladší 15 let - 300 Kč.
• Žádost o občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství ČR:
 • občané starší 15 let – 200 Kč,
 • občané mladší 15 let – 100 Kč.
• Žádost o občanský průkaz pro občana mladšího 15 let – 100 Kč.
• Žádost o občanský průkaz pro občana staršího 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 200 Kč.
• Žádost o občanský průkaz z důvodu poškození, zničení, ztráty nebo odcizení, nebo z důvodu neoprávněných zápisů do občanského průkazu – 200 Kč.
• Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč.
• Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč
 • Při změně trvalého pobytu se neplatí za vyhotovení OP, ale platí se správní poplatek 50,- Kč za přihlášení k trvalému pobytu.
6.)
Mohu si do OP nechat zapsat titul, manželku, děti (případně krevní skupinu, údaj o očkování, jiné údaje)?
 • Ne. Nepovinným údajem zapisovaným na žádost občana do OP je pouze rodinný stav.
7.)
Pokud někdo vrátí OP, na který byla hlášena ztráta, je tento průkaz znovu platný?
 • Není znovu platný. Doba platnosti občanského průkazu skončí, pokud je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení. Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení je povinen jej odevzdat neprodleně kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který hlásil ztrátu (odcizení) občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.
8.)
Pracuji převážně mimo ČR. Mohu si požádat o OP v zemi, kde nyní žiji? Pokud ne, jak lze podat žádost o OP bez mé účasti a jak lze převzít hotový OP?
 • Žádost lze podat a vyhotovený OP vyzvednout pouze osobně na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v České republice.
9.)
Pokud žiji v cizině, musím vlastnit OP?
 • Pokud občan žije dlouhodobě v cizině, nemusí vlastnit OP, ale musí požádat o ukončení trvalého pobytu na území ČR a občanský průkaz odevzdat nebo v případě neodevzdání OP (např. ztráta) uvést důvod. Žádost o ukončení může podat i jiná osoba na základě ověřené plné moci. Trvalý pobyt na území ČR je podmíněn vlastnictvím platného OP. Ukončení trvalého pobytu na území ČR nemá žádnou souvislost s občanstvím ČR. Občan po ukončení trvalého pobytu v ČR také může požádat o občanský průkaz bez uvedení trvalého pobytu (platí se správní poplatek 100,-).
10.)
Rád bych zažádal najednou o OP i CP, ale mám OP s prošlou platností. Kde mohu o oba doklady zažádat?
 • O OP i CP můžete žádat na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech jednotlivých městských částí.
  Na odboru správních agend Úřadu MČ Praha 4 lze žádat o CP zároveň při podání žádosti o OP po skončení platnosti.
11.)
Co dělat v případě, když si žádá o občanský průkaz občan plně imobilní?
 • V případě, že žadatel o nový občanský průkaz (dále jen OP) je plně imobilní (dále jen žadatel), tzn., že žadatel vůbec nevychází z domu ani za účelem např. návštěvy lékaře a zároveň se nejedná o dočasnou imobilitu z důvodu krátkodobé nemoci, je nutné kontaktovat úřad, v jehož správním obvodu je žadatel hospitalizován nebo je v domácí péči. Pokud je žadatel v péči domova seniorů, léčebny dlouhodobě nemocných nebo jiného obdobného zařízení, lze žádost vyřídit i přes sociálního pracovníka výše uvedeného zařízení.
 • Při osobním či telefonickém kontaktu je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo žadatele, jeho trvalý pobyt, adresu, na které se v současnosti nachází a důvod žádosti o nový OP (v případě končící platnosti OP by tento kontakt měl proběhnout cca 5 - 6 týdnů před ukončením platnosti OP). Samozřejmostí by také mělo být sdělení jména a příjmení, tel. kontaktu a vztahu k žadateli toho občana, který úřad z důvodu podání žádosti kontaktuje. Pracovník úřadu si domluví schůzku se žadatelem v místě jeho současného pobytu, při které by měla být přítomna další osoba (občan, který zařídil kontakt, člen rodiny apod.) a žadatele si vyfotografuje, pořídí podpis a základní žádost o OP. Po vyrobení nového dokladu je nutná další návštěva z důvodu předání nového OP.
 • Tato služba je bezplatná (ovšem zůstává povinnost uhradit správní poplatek za výrobu nového OP, pokud tak zákon stanoví) a má svá pravidla. Pracovníci úřadu jezdí k žadatelům každý čtvrtek od 13,00 do 16,00, a to služebním vozem s řidičem z důvodu přepravy mobilního pracoviště pro náběr OP. Vždy je nutné, aby rodina žadatele pracovníkovi úřadu vyšla maximálně vstříc a některý z jejích členů byl přítomen při komunikaci se žadatelem. Pořadí žadatelů určuje pracovník úřadu dle naléhavosti a důvodu podání žádosti, dle data prvního kontaktu s úřadem, případně z důvodu hospodárnosti dle lokality, kde se žadatel nachází. Termín návštěvy je zcela v kompetenci úřadu.
 • Návštěvu pracovníka úřadu lze sjednat v úterý odpoledne nebo v pátek na tel. čísle 261 192 648 – Lenka Sýkorová, 261 192 688 – Marie Rýdl a 261 192 643 – Hana Schneeweisová nebo v úředních hodinách odboru správních agend, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, na přepážce Informace OSA


Aktualizováno: 24.11.2021 – Vít Drbal
Vytisknout