Na ZŠ Nedvědovo náměstí proběhlo první veřejné fórum

Městská část Praha 4 uspořádala první veřejné fórum pro obyvatele Prahy 4, zaměřeno na oblast Podolí. Fórum se uskutečnilo ve čtvrtek 26. března 2015 od 18.00 hodin na ZŠ Nedvědovo náměstí. Akce proběhla v rámci místní Agendy 21 a jako doprovodný program byla tombola.

Veřejné fórum Prahy 4 je setkání obyvatel se zastupiteli a úředníky Úřadu městské části Praha 4 u kulatých stolů.

Obyvatelé měli možnost diskutovat a dávat své podněty u 9 tématech:
  • Názory mladých,
  • Doprava, parkování a stav pěších komunikací,
  • Rozvoj města MČ Praha 4 - podníkání,
  • Sociální oblast, zdraví obyvatel a zdravý životní styl,
  • Školství, výchova a vzdělávání,
  • Bezpečnost a prevence,
  • Občan, úřad a informovanost,
  • Životní prostředí,
  • Kultura, sport, volný čas a cestovní ruch.