Na Praze 4 proběhla rozsáhlá bezpečnostní akce zaměřená na cizince, bazary, zastavárny a řidiče

Od čtvrtka 12. února 2015 do soboty 14. února 2015 probíhala na městské části Praha 4 rozsáhlá bezpečnostní akce, do které byly zapojeny složky z obvodního ředitelství IV Policie ČR, Městské policie Praha 4, Celní správy ČR, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy. Akce se zúčastnila radní pro bezpečnost Adéla Gjuričová (TROJKOALICE) a předseda Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4 Patrik Šebesta (TOP 09).

Policisté navštívila 10 vybraných bazarů a zastaváren, kde zajistili zboží, které mohlo pocházet z trestné činnosti. Za přítomnosti kriminální policie, cizinecké policie, celní správy a hasičského záchranného sboru byly zkontrolovány ubytovny a staveniště na Praze 4, kde zkontrolovali více než 300 osob.


"V ubytovně patřící městské části, kterou spravuje 4-Majetková, a.s. nebyla zjištěna žádná vážná pochybení na objektu z hlediska požární ochrany ani bezpečnosti,“ uvedl předseda Výboru pro bezpečnost Patrik Šebesta (TOP 09). „Jsme rádi, že organizace v majetku města plní povinnosti dané ze zákona.“


Vrcholem bezpečnostní akce byla kontrola na Jižní spojce v oblasti Barrandovského mostu, kde se policisté, strážníci, celníci i pracovníci magistrátu zaměřovali na kontrolu zákazu požívání alkoholu i jiných návykových látek řidiči, problematiku ilegální migrace osob, převážení zbraní a drog, pátrání po hledaných osobách, věcech i odcizených motorových vozidlech.


Zkontrolováno bylo přes 3 746 vozidel, zjištěno bylo 87 přestupků v dopravě a uloženo 70 pokut v celkové výši 30 400 korun. Policii se rovněž podařilo zajistit jedno odcizené vozidlo a zadržet čtyři osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, ve třech případech se jednalo o řízení pod vlivem alkoholu či jiných
omamných a psychotropních látek.

V průběhu celé bezpečnostní akce bylo zkontrolováno celkem 1 651 osob (z toho 226 cizinců), 3 746 vozidel a 33 objektů, včetně ubytoven a squatů. Na policejních služebnách skončilo celkem 13 osob, z toho 11 pro podezření ze spáchání trestné činnosti.


"Celou bezpečnostní akci lze zhodnotit jako úspěšnou,“ uvedl Patrik Šebesta. „Podobné a často se opakující bezpečnostní akce mají smysl. Již na instruktážích, které vždy předcházely jednotlivým opatřením, byla patrná profesionalita jak vedoucích, tak i řadových policistů ze čtvrtého pražského policejního obvodu".

Vytisknout