Monitoring hluku v okolí branických Ledáren pokračuje

Městská část Praha 4 pokračuje v měření hluku v okolí branických Ledáren, jehož zdrojem jsou koncerty pod širým nebem. Výsledky potvrzují, že hlasitost se pohybuje u všech měřených koncertů v rozmezí od 77 do 80 decibelů. Orientační souhrn výsledků z monitoringu hluku v okolí branických Ledáren za měsíc červen, který si městská část objednala u společnosti Ekola, je uveden v přiloženém dokumentu.
 
„V měření budeme pokračovat i v druhé polovině plánované koncertní sezóny a měření bude probíhat až do konce listopadu s měsíčními reporty,“ uvedl radní pro životní prostřední Tomáš Hrdinka (ANO 2011).
 
V pondělí 25. července proběhla schůzka na Magistrátu hlavního města Prahy, kde bylo dohodnuto, že se měřicí síť bude nadále zahušťovat, aby poskytla ucelenější obraz o hlukové situaci podél celého pravého vltavského břehu. Zároveň by měl magistrát zadat vypracování metodiky, jak hodnoty z hudební produkce pomocí existujících filtrů správně váhovat (s ohledem na vibračně-akustický komfort obyvatel) a následně interpretovat, protože současná legislativa, orientovaná na dlouhodobou hlukovou zátěž toto neumožňuje.
 
„Pouze kvalitní a dlouhodobá data společně s odborným metodickým pokynem a rozsáhlou debatou všech dotčených subjektů mohou vést ke kvalitnímu výsledku v podobě příslušné právní úpravy, bude-li zapotřebí,“ uzavřel radní Hrdinka.
Zveřejněno: 28.07.2022 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout