Modřanská v úseku Branický most – Branická prochází postupnou rekonstrukcí


V pondělí 4. listopadu 2019 zahájila Technická správa komunikací (TSK) souvislou údržbu ulice Modřanská v úseku Branický most – Branická. Tato významná komunikace dostane nejen nový povrch, ale současně TSK provede opravy přípojek uličních vpustí, rektifikaci povrchových znaků, lokální vyrovnání výškově a směrově vybočených obrub, opravy autobusových zastávek a k nim přilehlých nástupních ploch.

Povrch vozovky bude z hutněných modifikovaných asfaltových směsí. Po odfrézování konstrukčních vrstev bude provedeno ošetření trhlin a lokální sanace podkladních vrstev.

Vzhledem k rozsahu prací je stavba rozdělena na několik etap. První, v roce 2019, bude probíhat od 4. 11. 2019 do 3. 12. 2019 a to v úseku Branický most před autobusovou zastávku Nádraží Braník. Další etapy navážou na jaře roku 2020 v úseku autobusové zastávky Nádraží Braník před autobusovou zastávku Přístaviště. Dokončení TSK předpokládá 8/2020. Uzavírky budou po etapách. Zhotovitelem je firma SILNICE GROUP, a. s. a projektantem pak Sinpps, s. r. o.

modřanská omezení

Zveřejněno: 04.11.2019 – Vít Drbal
Vytisknout