Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 4 – MAP III


Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 4 – MAP III je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v rámci území MČ Prahy 4.

Podporovány budou akce naplánované v místním akčním plánu, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.
Tato spolupráce bude zaměřena na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Ve školách chceme rozvíjet motivující prostředí zaměřené na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele i trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Dokument obsahuje seznam relevantních aktérů – organizací, které potvrdili zájem o aktivní spolupráci v partnerství.

Více o projektu MAP III naleznete v sekci DOKUMENTY
(např.: Komunikační plán, Identifikace dotčené veřejnosti a řada dalších)

Najdete nás i na facebooku a kontaktovat nás můžete i e-mailem: map@praha4.cz
Aktualizováno: 07.09.2022 – Vít Drbal
Vytisknout