Mezinárodní olympiáda ze základů věd v ZŠ Nedvědovo náměstí v Podolí

Dne 14. dubna 2016 velká budova naší školy žila již 12. ročníkem Mezinárodní olympiády ze základů věd. Konala se pod záštitou městské části Praha 4 a Univerzity Karlovy.
Mezinárodní olympiáda ze základů věd v ZŠ Nedvědovo náměstí v Podolí - 14. 4. 2016
V letošním roce jsme přivítali 65 zahraničních žáků a 28 učitelů. Tak jako v předchozích ročnících i v tomto ročníku se v naší škole soutěžilo ve fyzice, matematice, angličtině, zeměpisu, historii, a nově i v hudební výchově. Původní myšlenka olympijských soutěží totiž nebyla jen o porovnávání výkonů ve sportu, nýbrž měla být podnětem k rozvoji všestrannosti včetně umění a věd. Takto zaměřenou olympiádu společně prožíváme v naší škole.

Na slavnostním zahájení i ukončení naši žáci zpestřili program krásným hudebním i tanečním vystoupením, nakonec si všichni i společně zatančili.

Veliké díky za konání této akce si zaslouží všichni zúčastnění žáci a jejich učitelé, vedoucí delegace zahraničních žáků a učitelů paní Světlana Sagdyč z Turecka, autor projektu a ředitel této mezinárodní soutěže pan Viktor Syrcov z Ruska, ředitel Domu učitelů Uralského federálního okruhu, dále koordinátoři akce pan Ing. Josef Klička, paní PhDr. Jana Zyková, pan Patrik Barták, zástupce naší školské rady a rodičů, žáci a učitelé školy, podílející se na organizaci (pod vedením paní učitelky Aleny Červené). Zvláštní poděkování patří též městské části Praha 4 za upomínkové předměty a dárky pro účastníky.

Mgr. Josef Blecha
ředitel školy ZŠ Nedvědovo náměstí
Vytisknout