Městská část usiluje o pilotní realizaci revitalizace vnitrobloku spoluprací se studenty a občany

MČ Praha 4 již několik měsíců intenzivně spolupracuje se studenty katedry zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity (Ateliér AII – Tvorba zeleně) na podobě pilotního projektu revitalizace vnitrobloku „Halasova“. Ti ve spolupráci se spolkem Bieno, který má s revitalizací vnitrobloků dlouhodobé zkušenosti, představili zástupcům městské části celkem 11 různých návrhů – architektonických a funkčních řešení revitalizace současného vnitrobloku.

„Byl jsem velmi příjemně překvapen představivostí a vynalézavostí studentů, některá navržená řešení jsou odvážná i funkčně zajímavá zároveň,“
komentuje výsledky studentského snažení radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO).

V současnosti se návrhy studentů tisknou na nepromokavé fólie, které by měli být v nejbližších dnech instalovány v centrální části vnitrobloku Halasova tak, aby si je občané mohly po dobu minimálně 1 až 2 měsíců prohlédnout a zvážit, kterým směrem by se chtěli při revitalizaci vydat. Městská část pak na podzim uspořádá pod taktovkou spolku Bieno a pod hlavičkou místní Agendy 21 participativní setkání s občany dotčeného vnitrobloku a pokusí se vybrat 3 nejlepší návrhy podle názoru občanů. Ty budou ve druhé fázi podrobeny připomínkám či doplněním jak ze strany občanů, tak ze strany kompetentních úředníků městské části tak, aby realizace byla technicky i finančně proveditelná. Vítězný návrh bude následně rozpracován do formy projektu a samotné realizace. „Už teď se těším na setkání s dotčenými občany při projednávání jednotlivých návrhů a jejich podněty,“ dodává Tomáš Hrdinka.

Městská část usiluje o pilotní realizaci revitalizace vnitrobloku spoluprací se studenty a občanyMěstská část usiluje o pilotní realizaci revitalizace vnitrobloku spoluprací se studenty a občany
Zveřejněno: 23.07.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout