Město patří lidem: revitalizace veřejných prostranství v Praze 4

Město nepatří architektům, kteří ho navrhují, ani developerům, kteří ho stavějí, ale lidem, kteří v něm žijí. Tímhle mottem se řídíme. Proto jsme prosadili otevření všech komisí a výborů veřejnosti. Lidé od nás dostávají přímo do schránek pozvánky na zasedání komise pro územní rozvoj. Ta na základě jejich připomínek buď po developerovi  požaduje, aby stavební záměr upravil, nebo ho jako naddimenzovaný a nezapadající do charakteru zástavby jednoduše odmítne.

Zorganizovali jsme řadu plánovacích setkání a sociologických šetření jak k velkým projektům jako je zastřešení Spořilovské ulice či výstavba metra D. Potěšilo mne, že lidé vědí, že jim nasloucháme a že nám iniciativně sdělují, co se jim v místě jejich bydliště líbí, co jim vadí a přicházejí s návrhy, co by se mělo zlepšit.

Snad nejrozsáhlejší participativní akcí v celé Praze a možná i v celé republice byla příprava Generelu veřejných prostranství, dlouhodobé strategie revitalizace venkovních prostor, kde lidé tráví svůj volný čas. Na deseti plánovacích setkáních a formou dotazníkového šetření pomáhali obyvatelé naší městské části architektům připravit mapu ulic, náměstí, náměstíček, parků a parčíků a drobných místních plácků a vytipovávali místa, která by se mohla stát příjemnějšími pro trávení volného času. Podle generelu bylo již zpracováno několik urbanistických studií revitalizací veřejných prostranství, které byly v průběhu práce znovu konzultovány s veřejností. Soustředili jsme se na před prostory škol, které jsou přirozeným místem setkávání dětí i dospělých a mají potenciál stát se skutečnými centry místního života. Před realizací je oživení a úprava prostoru před Základní školou Plamínkové a další vylepšení krásného a zeleného Nedvědova náměstí, ve fázi studie se nachází před prostor ZŠ Filosofská.

Místní parky jsou v centru našeho zájmu. Máme zpracovanou studii na park V Zápolí, který svými aktivitami probudila k intenzivnímu životu místní komunita a studii na park u Kotěrovy vodárny v Michli, jenž by se mohl s pomocí Magistrátu otevřít veřejnosti. Začátkem srpna se poprvé v Parku Na Pankráci (http://www.praha4.cz/Park-Na-Pankraci-obohatily-nove-vodni-prvky.html) svlažily děti i jejich rodiče při spuštění nových vodních fontán a otevření brouzdaliště. Stavbu vybudovala a do správy městské části předala společnost Skanska, která na území Prahy 4 staví administrativní a obytné budovy.  Zvelebování a využívání veřejného prostoru se tak stalo společnou věcí všech lidí, kteří v naší městské části žijí, pracují i podnikají..

Už nikdy se nesmí vrátit doby, kdy naše krásné město bylo kořistí, o kterou se rvali ti nejsilněji a lidé, kterým město patří, jen mlčky přihlíželi.

Mgr. Alžběta Rejchrtová, radní pro územní rozvoj a dopravu v Praze 4, Trojkoalice/Zelení

Odkazy:

       -  studie Nedvědovo náměstí

       -  studie před prostoru ZŠ Plamínkové

       -  studie parku V Zápolí

       -  studie před prostoru ZŠ Filosofská

studie plácku v Jihlavské ulici