Máme plán


máme plán

Více než 70 žáků ze ZŠ Křesomyslova se zapojilo na podzim roku 2019 do hry „Máme plán“. Tento workshop je hrou, která učí interaktivní formou základní principy rozvoje města se všemi příslušnými aktéry. Hra původně vznikla jako pedagogická pomůcka pro dospělé.


Od její první verze z roku 2005 ji opakovaně hráli vysokoškolští studenti, pracovníci radnic, komunální politici i zájemci z řad široké veřejnosti. Cílem hry je od počátku seznámit účastníky se základními principy rozvoje města a územního plánování a pomoci jim pochopit role a možnosti různých aktérů na příkladu pořizování územního plánu fiktivního menšího města (15 - 20 000 obyvatel).

A co účast ve hře žákům přinesla?

Hra žákům přinesla například možnost diskuse o rozvoji města s odbornými lektory, dále vyzkoušení si argumentačních schopností a vyjednávacích dovedností nebo uvědomění si významu, pravidel a limitů demokratické diskuse.

Hra s upravenou metodikou může být v II. pololetí dále pilotně ověřována v dalších školách na MČ Praha 4, které o ni projeví zájem.

Tato metodika spolu s pravidly a všemi herními podklady bude následně zveřejněna a školy ji budou moci od školního roku 2020/21 samostatně použít pro své vzdělávací potřeby.

TZajímavá aktivita byla uskutečněna v rámci MA21 a podpořena radním pro životní prostředí a MA21 Tomášem Hrdinkou (ANO 2011).Vytisknout