Magistrát vyhlašuje grantový program ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2018

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2636 ze dne 31. 10. 2017 schválila vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018.

Vyhlášení grantového programu je zveřejněno na internetovém portálu hlavního města Prahy po dobu 90 dní, žádosti o grant budou přijímány v termínu od 4. 12. 2017 do 14. 12. 2017.

Text vyhlášení včetně podmínek a ukázkových formulářů je přiložen v příloze ZDE.

Formuláře pro podání žádosti je možné stáhnout na internetovém portálu hlavního města Prahy na tomto odkazu . Zde také najdete usnesení č. 2636 ze dne 31. 10. 2017 včetně textu vyhlášení grantového programu.

Uvítáme, když naši čtenáři tuto informaci zprostředkují dál, třeba různým spolkům, školám a dalším organizacím, působícím na území naší městské části.
Magistrát vyhlašuje grantový program ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2018
Zveřejněno: 02.11.2017 – Vít Drbal
Vytisknout