MŠ Na Chodovci získala dotaci z programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Mateřská škola Na Chodovci získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR neinvestiční dotaci ve výši 77 065 korun. Doatce byla poskytnuta ze státního rozpočtu na rok 2015 z programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení č.j. MSMT-2157/2015-01.

„Bezpečí našich dětí je prioritou,“ uvedla předsedkyně Výboru pro bezpečnost Lucie Michková (ODS). „Vyhlášení dotačního programu ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy velmi vítáme a jsme rádi, že v Praze 4 máme ředitele, kteří  iniciativně hledají možnosti pro lepší zabezpečení školských objektů.“

„Projekt je zaměřen na zajištění bezpečnosti a ochrany dětí v mateřské škole Na Chodovci, Praha 4,“ uvedla ředitelka mateřské školy Miloslava Makovičková. „Snahou je minimalizovat stávající rizika spojená s bezpečností dětí a přijmout odpovídající technická opatření v souladu s minimálním standardem bezpečnosti č.j. MSMT-1981/2015-1.“

Mateřská škola Na Chodovci má pavilónovou dispozici. Dva jednopatrové učební a hospodářský pavilon jsou vzájemně propojeny proskleným, ale členitým koridorem a schodišti do tříd. Určený hlavní vstup je do zádveří koridoru. Předloženým a vybraným projektem byl v mateřské škole instalován barevný kamerový systém a celkové monitorování všech vstupních dveří a chodbových prostor spojovacího koridoru mateřské školy. Tímto opatřením se v současném zabezpečovacím systému minimalizovalo riziko neoprávněného vniknutí do objektu a riziko ohrožení života a zdraví dětí.

Vytisknout