MČ Praha uspořádala konferenci o integraci cizinců

 
Výměna zkušeností a především prezentace příkladů dobré praxe z oblasti vzdělávání a sociální integrace cizinců s legálním pobytem na území České republiky byla cílem celostátní konference, kterou Praha 4 uspořádá společně s městskou částí Praha 12.


„U nás v Praze 4 žije nejvíce cizinců ze všech částí hlavního města a přitom máme s jejich integrací velmi dobré zkušenosti,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „Prostřednictvím integračních projektů se nám daří přispět k tomu, aby se bez problémů začlenili do české společnosti, ať už jde o znalost českého jazyka anebo dobrou sociální a kulturní orientaci v českém prostředí. Tato konference má přispět k tomu, aby se realizátoři takových projektů seznámili s tím, co se v této problematice ukazuje jako nejefektivnější.“
Konference se konala 26. října 2016 na Nuselské radnici a je spolufinancována Ministerstvem vnitra ČR v rámci projektů obcí na integraci cizinců.

KonferenceKonference
KonferenceKonference

Vytisknout