Loňské plavenky lze využít až do konce letošního roku


Nevyčerpané vstupenky do Plaveckého stadiónu z loňského roku, takzvané plavenky, zůstávají v platnosti až do 31. prosince 2021. Umožňuje to dohoda mezi městskou částí Praha 4 a Českou unií sportu, provozovatelem stadionu, kterou dnes schválila Rada městské části Praha 4. Lidé tak budou moci loňské plavenky využít i po skončení mimořádných opatření vlády.

Po přijetí vládních opatření k zamezení šíření pandemie Covid-19 byla v minulém roce opakovaně zamezena činnost plaveckým bazénům, a předplatitelé vstupenek proto neměli možnost využít je. I v současné době Usnesení vlády ČR zakazuje provoz bazénů, což znemožňuje provozovateli bazénu plnit jeho smluvní povinnosti z kupní smlouvy č. SML/2020/0123/OŠ ze dne 13. 3. 2020. Na základě této smlouvy městská část Praha 4 nakoupila vstupenky do Plaveckého stadiónu Podolí. Dodatkem k této smlouvě se doba použitelnosti vstupenek do bazénu prodlouží.

Vstupenky do areálu Plaveckého stadionu v Podolí poskytuje městská část Praha 4 osobám starším 63 let a držitelům ZTP průkazů s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 4.

Plavecký bazén v Podolí


Zveřejněno: 03.03.2021 – Vít Drbal
Vytisknout