Letos bez petard!


pyrotechnika a ohňostroje
Ilustrační foto 2x

Od prosince 2020 platí nová vyhláška k používání volně prodejných pyrotechnických výrobků na většině míst v centru a na dalších místech Prahy, jako jsou například náplavky, parky nebo blízké okolí nemocnic a sociálních zařízení. Zákaz nově platí pro většinu volně prodejné pyrotechniky i pro dny, jako je Silvestr a Nový rok. Cílem vyhlášky je především zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně v hlavním městě za následek smrt či zranění mnoha živočichů.

Nekoordinované odpalování rachejtlí v minulosti stále více ohrožovalo bezpečnost a zdraví nejen obyvatel metropole, ale také zvířat v ní žijících. Od vyhlášky si město slibuje také snížení škod ve veřejném prostoru i na majetku Pražanů a zároveň snížení výdajů spojených s likvidací odpadu z odpálené pyrotechniky.

Vyhláška vychází z negativních zkušeností při používání pyrotechnických výrobků v citlivých částech Prahy. Předchozí vyhláška zakazovala pyrotechniku na celém území s výjimkou vybraných dnů, mezi které patřil 31. prosinec a 1. leden, nově platí omezení i pro Silvestr a Nový rok, nevztahuje se však na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice. V současné době není plánován žádný ohňostroj, a to ani ze strany hlavního města, městských částí či soukromých osob.

Konkrétně nyní platí zákaz používání volně prodejné pyrotechniky v památkové rezervaci v hlavním městě, na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, dále na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech apod., na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Na dodržování vyhlášky bude v ulicích Prahy dohlížet Městská policie i Policie ČR. Porušení vyhlášky podléhá také správnímu trestu, ve správním řízení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč, na místě mohou policisté a strážníci uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

Vyhláška přináší rovněž úplný zákaz používání tzv. lampionů štěstí na celém území Prahy. Používání těchto lampionů, v nichž se za letu po určitou dobu uchovává otevřený oheň a na jejichž směr, dopad a vyhoření nemá člověk vliv, přináší riziko požáru i na těžko dostupných místech.

Interaktivní mapa vymezených oblastí a další informace na webu města:
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/pyrotechnika/index.html

pyrotechnika a ohňostrojeZveřejněno: 23.12.2020 – Vít Drbal
Vytisknout