Kotlíkové dotace na ekologické vytápění domácností

Hlavní město Praha vyhlásilo na svém území dotační program nazvaný „Zlepšování kvality ovzduší v hlavní m městě Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech – IV. Od 25. 7. do 31. 8. 2022 mohou v rámci tohoto programu čerpat peníze z evropských fondů fyzické osoby, jejichž domácnost splňuje kritéria nízkopříjmové domácnosti, a to na základě podání žádosti o dotaci.
 
Podrobné informace k dotačnímu programu jsou ke stažení na webových stránkách portalzp.praha.eu.
Zveřejněno: 27.07.2022 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout