Koordinace výkopových prací v roce 2016

Začátkem prosince minulého roku proběhlo na Nuselské radnici slavnostního vyhodnocení projektu liniových staveb pro rok 2015 (Koordinace výkopových prací). Vyhodnocení se zúčastnili radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ), radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (Klub Tučňák), zástupci Technické správy komunikací hl. m. Prahy a zástupci Úřadu městské části Praha 4 (odbor stavební a odboru životního prostředí a dopravy).

Cílem projektu je koordinace při důležitých opravách a rekonstrukcích komunikací tak, aby nedocházelo k opakovaným zásahům do povrchů komunikací v krátké době po sobě. Tento projekt je spuštěn i pro rok 2016 a každý investor musí zaslat nutné podklady:
  • číslo akce programu SDEKO,
  • název akce a případně interní identifikátor (pokud ho investor ke svým akcím přiděluje),
  • dotčené úseky komunikací, ve kterých má ke stavební činnosti docházet,
  • předpokládaný termín realizace,
  • druh stavební činnosti,
  • předpokládané dopravní omezení,
  • zpracovatel.
Veškeré podklady je nutné zaslat nejpozději do 15. ledna 2016 na emailovou adresu - eva.simkova@praha4.cz.

Ze všech doručených kompletních údajů se bude vycházet na pracovním setkání investorů liniových staveb, které je naplánováno na února 2016, kde bude představen harmonogram koordinace stavebních prací. Následně bude tento harmonogram zveřejněn na webových stránkách Prahy 4.
Vytisknout