Komunitní zahrada bude pěstovat zeleninu a mezilidské vztahy

Znak městské části Praha 4Praha 4 podporuje aktivity občanů, kteří si chtějí ve městě vypěstovat vlastní ovoce a zeleninu. Občanskému sdružení Spojené hlavy proto poskytla za výhodných podmínek pozemek pro zřízení komunitní zahrady ZEBRA v Braníku. Nebude sloužit jen k nevýdělečnému městskému zahradničení, ale přispěje i k vytváření dobrých sousedských vztahů, nabídne pořádání workshopů, kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

„Oceňujeme každou aktivitu občanů, která je přínosem pro budování dobrých vztahů mezi lidmi a podle možností ji podporujeme,“ uvedl starosta Pavel Caldr (ODS). „Komunitní zahrada je velmi dobrou příležitostí k poznávání nových lidí a k příjemným a užitečným rodinným aktivitám, protože do městského zahradničení je možné zapojit i malé děti, které v Praze jinak nemají možnost vyzkoušet si své pěstitelské dovednosti.“

Zahrada ZEBRA vznikne na čtyřech pozemcích městské části Praha 4 Braníku o rozloze větší než 1.800 m2 na základě smlouvy o pronájmu uzavřené na dobu neurčitou. Nájemné bude činit za první vegetační období, tj. od 15. 6. 2013 do 15. 11. 2013, 444 Kč měsíčně za celý předmět nájmu. Od 1. 3. 2014 do 31. 10. 2014 a za každý další rok bude nájemné činit 1 Kč/m2 měsíčně za celý předmět nájmu a platby nájemného budou rozloženy na dvanáct měsíců. Nájemné se přitom platí jen za jednotlivé měsíce vegetačního období.