Komunikace v ulici Vltavanů je průjezdná

Městská část Praha 4 dnes odstranila na základě vlastního rozhodnutí potvrzeného následně pražským magistrátem jako odvolací institucí nepovolenou překážku v ulici Vltavanů. Ulice tak je znovu průjezdná pro pěší, cyklisty, bruslaře i motoristy mířící do golfového areálu, nebo opačným směrem.

Vlastník pozemku veřejnosti bránil používat tuto komunikaci. Úřad městské části Praha 4 mu proto nařídil odstranit nepovolenou překážku, kterou na ni umístil, nepovolené dopravní zařízení i nepovolené dopravní značení, které bránilo v užívání komunikace v celé její délce. Toto rozhodnutí potvrdil i Magistrát hlavního města Prahy, k němuž se vlastník pozemku odvolal.Komunikace v ulici Vltavanů je průjezdná

„Magistrát potvrdil, že jsme poté, co vlastník pozemku komunikaci zatarasil, postupovali správně,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „Vlastník svévolně bránil veřejnosti, aby užívala veřejně přístupnou účelovou komunikaci. V právním státě je takové jednání nepřijatelné, a proto jsme přikročili k exekuci příslušného rozhodnutí, tedy k odstranění plotu.“

Uzavřený úsek měřil zhruba 30 metrů, komplikoval však provoz nejen v ulici Vltavanů, ale v celé lokalitě, působil problémy majitelům sousedních pozemků, podnikatelům, kteří zde mají své provozovny, i jejich zákazníkům. Řidiči se před uzavřenou bránou museli otáčet a uzavřený úsek objíždět, alternativní trasa však byla mnohonásobně delší a značně překračovala délku uzavřeného úseku. Totéž se týkalo i cyklistů a pěších.

Uzavření části komunikace zároveň vytvářelo nebezpečnou situaci pro složky Integrovaného systému, protože znemožňovalo rychlý a plynulý průjezd vozidel Záchranné služby, hasičů a policie. Přitom historicky byla tato komunikace veřejně přístupná a nikdo v minulosti nebránil jejímu obecnému užívání. Ulice Vltavanů slouží rovněž jako příjezdová komunikace pro těžkou techniku, která je v době povodní nutná pro výstavbu protipovodňové ochrany.
Komunikace v ulici Vltavanů je průjezdná
Komunikace v ulici Vltavanů je průjezdná