Kompostéry mají své majitele

Městská část Praha 4 na podzim minulého roku 2013 spustila projekt, ve kterém nabídla občanům možnost bezúplatného zapůjčení kompostérů. Celkem bylo k dispozici 500 kusů (každý o objemu 900 litrů). Jejich předání proběhlo 2. a 16. dubna 2014.

Žádosti o kompostéry již není možné podávat.


„Jsem velice rád, že obyvatelé naší městské části Praha 4 využili v tak hojném počtu možnost zapůjčit si od Prahy 4 kompostéry,“ říká neuvolněný radní pro evropské fondy Mgr. Martin Píša.

_DSC9276.jpg

_DSC9231.jpg

_DSC0426.jpg

_DSC0399.jpg

Předání kompostérů - I. vlna - 2. 4. 2014

Předání kompostérů - II. vlna - 16. dubna 2014


Nákup kompostérů je podporován ze SFŽP ČR v rámci programu Operační program Životní prostředí.

Operační fiond životního prostředí - logo.jpg

 • Dbejte zvýšené pozornosti v lesích hlavního města Prahy

  08.01.2021
  Lesy hlavního města Prahy upozorňují, že od pondělí 11. ledna 2021 a dále v průběhu měsíců ledna, února a března budou i v lesích na území městské části Praha 4 provádět obnovní zásahy. Jejich cílem je podpora přirozeného zmlazování porostu.
 • Stanoviště kontejnerů, harmonogramy svozů a info o sběrných dvorech - AKTUALIZOVÁNO

  22.04.2014
  Přinášíme informace o stanovištích kontejnerů na velkoobjemový odpad, kontejnerů na drobná elektrozařízení, kontejnerů na použitý textil, harmonogram svozu elektroodpadu a také sběrných dvorech hl. m. Prahy a městské části Praha 4. Seznam publikovaných dokumentů, článků či odkazů je průběžně aktualizován.
 • Co s vánočním stromkem, když doslouží?

  06.01.2021
  Na svátek Tří králů by se podle tradice měly uklidit vánoční dekorace a odstrojit stromeček. Ať už byl živý nebo umělý, do běžné popelnice na směsný odpad však nepatří ani jeden. Jak ho tedy správně vyhodit? Více v článku ...
 • Mimořádné přistavení velkoobjemových kontejnerů v závěru prosince 2020

  16.12.2020
  Městská část Praha 4 zajistila pro občany mimořádné přistavení velkoobjemových kontejnerů ve dnech 28. až 30. prosince 2020. Kontejnery budou určeny k odkládání objemného odpadu. Jedná se zejména o nábytek, koberce, linolea, sanitární vybavení a jiné. Výjimečně je tentokrát možné obsluze kontejneru odevzdat i vyřazená elektrická zařízení jako jsou pračky, ledničky, televize a další elektrospotřebiče. Více na odkazu ...
 • Olej nepatří do kanalizace, ale do speciálních nádob

  17.12.2020
  Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích, nebo do sběrných dvorů. Nikoli do kanalizace, kde způsobuje velké problémy. Pražské vodovody a kanalizace proto opět varují, aby lidé tuk po smažení štědrovečerního kapra či řízku do odpadu nevylévali. Tuk v kanalizaci ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání.
Vytisknout