Klatovy - katakomby, barokní lékárna a úžasná sbírka skla v galerii Pask

Klatovy - katakomby, barokní lékárna a úžasná sbírka skla v galerii Pask

Termín: 17. 11. 2018

Cena: 590,-

Čas srazu: 8:15, Návrat cca 17:45

Předpokládaná výše vstupného: 140 Kč (60 Kč Pavilon skla plus katakomby, 80 Kč Barokní lékárna)

Jede s Vámi: Ing. Petra Králová

Projedeme prozkoumat zajímavá místa města Klatov, brány Šumavy. Nejprve zajdeme do pavilonu skla PASK, ve které je umístěna dlouhodobě zapůjčená sbírka soukromého rakouského sběratele šumavského skla firmy Lötz.
Sklárna patřila na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století k naprosté světové špičce. Skláři z Klášterského Mlýna byli proslulí svým umem a výrobky z jejich rukou našly zákazníky v mnoha zemích světa. Sklo Lötz se stalo pojmem a zůstalo jím dodnes. Na trzích se starožitnostmi je tím nejvyhledávanějším a pro mnoho sběratelů se stalo celoživotní láskou. Vystavené předměty tak patří k tomu nejlepšímu, co kdy ve světovém sklářství vzniklo. Budete ohromeni, jaké druhy skla existují.
Překrásné jsou třeba ty, které napodobují polodrahokamy - onyx, malachit, karneol nebo s efektem motýlích křídel či urnové sklo.

Pozornost si však zaslouží i sám pavilon, který je jednou z architektonických perel města. Původní pavilon sloužící pro výstavy karafiátů prošel zásadní změnou a jeho rekonstrukce byla v roce 2015 oceněna prvním místem v soutěži Grand Prix architektů České republiky.
Okouzleni skleněnou krásou se přesuneme na oběd. Během 2 hodinové pauzy si budete moci sami projít náměstí či se zajít podívat do muzea dr. Hostaše.

Odpoledne budeme pokračovat společnou prohlídkou klatovských katakomb, které se staly pohřebištěm příslušníků jezuitského řádu, šlechty, vojska i měšťanů. V létech 1676 – 1783 do nich bylo uloženo k věčnému spánku více než 200 zemřelých.
Těla položená na hoblinách v dubových rakvích byla obložena chmelem.
Každá rakev byla označena olověnou identifikační destičkou. Působením vzduchu dovedeného do krypt důmyslným systémem větracích kanálů došlo k jejich postupnému vysušení – k mumifikaci – tak, že dnes váží 8 – 10 kg.
Větrací systém, jenž ústil až na střeše kostela, zajišťoval v katakombách relativně stálou teplotu a vlhkost vzduchu. Dnes můžeme zhlédnout 30 mumifikovaných těl, 7 dalších je uloženo ve veřejnosti nepřístupné části krypt. Všechna těla jsou předmětem péče konzervátorů, i klimatické podmínky krypt se stará klimatolog.

Pokračovat budeme prohlídkou barokní lékárny U Bílého jednorožce.
Lékárna na klatovském náměstí byla v provozu od poloviny 17. století až do roku 1966, kdy se proměnila v ojedinělé lékárnické muzeum. Místo, které je naplněné zvláštní atmosférou, kde se míchaly masti a lektvary třeba z kozlí krve, vlčích jater, zmijí páteř či račích oček. Dokonce tu uvidíte i roh bájného jednorožce, který dal lékárně jméno. Ve skutečnosti se ovšem jedná o roh narvala jednorohého, menšího kytovce, jemuž se říkává mořský jednorožec. Není divu, že nad pracovním stolem lékárníkovým visel dřevěný archanděl Gabriel, který s taseným mečem útočí na ďábla, symbolizujícího chorobu.


Mějte krásný den!

Holky ze Senvie:)

Prosím, hlaste se telefonicky: 775 177 566.

Děkujeme
Zveřejněno: 02.11.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout