Kácení a výsadba zeleně na Spořilově

V březnu letošního roku začala na spořilovském sídlišti druhá etapa rekonstrukce horkovodu realizovaná firmou Termonta, a to pro investora stavby společnost Pražskou teplárenskou. Z důvodu dřívější neuvážené a nevhodné výsadby dřevin přímo na tělese horkovodu, nebo v jeho ochranném pásmu, bylo nutné některé dřeviny přesadit a bohužel, některé vzrostlé stromy také pokácet. V rámci vydaného povolení ke kácení dřevin byla zároveň uložena náhradní výsadba dřevin nových a to jak stromů, tak keřů.

Předpokládaný termín dokončení výkopových a stavebních prací je květen 2017. Dále bude následovat rekultivace ploch zeleně, opraví se cesty a do parku se vrátí lavičky.

Na podzim letošního roku bude provedena náhradní výsadba 9 kusů nových stromů, půjde o listnaté  okrasné i ovocné stromy a cca 40 kusů keřů. Stromy se již nebudou sázet do ochranného pásma horkovodu, ale do blízkého okolí a nebude tak třeba v případě dalších oprav horkovodu, ať už plánovaných či z důvodu havárií, dřeviny kácet.

Vytisknout