Již proběhlé akce pořádané pro seniory za rok 2016

Praha 4 každý měsíc pořádá pro seniory akce na nějaké téma. Jejich seznam neleznete v tabulce.

Pořadí
 Datum

Název akce

 
1. 12. 1. Novoroční koncert houslového virtuosa Alexandra Schonerta Krásný umělecký zážitek, houslový koncert plný krásných melodií – plně obsazeno.
2. 14. 1. Cyklus 4 přednášek na téma Slavné útěky v českých dějinách – 3. Bitva u Moháče a Ludvík Jagellonský r. 1526 3. přednáška z cyklu Slavné útěky v dějinách – přednášel PhDr. Eva Havlovcová.
3. 14. 1.
(2x)
Stavovské divadlo – prohlídka s průvodcem 2 prohlídky divadla, zúčastnilo se 54 seniorů.
4. 19. 1.
(2x)
Betlémská kaple – prohlídka s průvodcem
2 prohlídky kaple s průvodcem, zúčastnilo se 53 seniorů.
5. 19. 1. Slovanská epopej – prohlídka děl Alfonse Muchy s průvodcem (opakování)
Akce se z důvodu velkého zájmu konala již poněkolikáté, 27 účastníků.
6.21. 1. 3. ročník šachového turnaje „O pohár starosty Prahy 4“ – junioři vs. senioři Krásná akce, kde se setkávají ti zkušení s těmi začínajícími – 24 účastníků
7. 26. 1.
Muzeum Antonína Dvořáka (prohlídka s průvodcem) Nová akce, 32 účastníků.
8. 26. 1.
Kostel panny Marie pod řetězem – prohlídka s průvodcem
O prohlídku byl velký zájem – plně obsazeno 35 účastníků.
9. 28. 1. Nový cyklus 4 přednášek z oblasti Psychologie pozitivního myšlení – 1. přednáška na téma „I stárnout se dá s úsměvem“
Přednáška socioložky a psycholožky dr. Bártové, 42 účastníků.
 10.2. 2.
Tvořivá dílna – malování na sklo
Akce se opakovala, neboť vloni byl velký zájem. Počet účastníků 12.
11.
 2. 2.
Cyklus Slavné útěky v českých dějinách
Poslední přednáška z daného cyklu od dr. Havlovcové – 46 účastníků
 12. 4. 2.
(2x)
Klementinum – komentovaná prohlídka (opakování)
O prohlídky je stále velký zájem, proto se akce již několikrát opakovala. Tentokrát opět 2 prohlídky – 46 účastníků.
 13. 4. 2.
Nový cyklus 4 přednášek na téma Historie českého cestovatelství – 1. Zrod českého cesto-vatelství (E. Holub, V.Náprstek)
Nový cyklus přednášek – 26 účastníků.
 14.9. 2.
(2x)
Rudolfinum – prohlídka s průvodcem
Pro velký zájem se akce opakovala, opět 2 prohlídky s dr. Havlovcovou - 72 účastníků.
 15.11. 2.
Neseďte doma, přijďte mezi nás (I.)ples pro seniory
Již 2. ples pro seniory, velký zájem – 154 účastníků.
 16.16. 2.
Prohlídka synagog – s průvodcem (opakování)
Z důvodu stálého zájmu se akce stále opakuje – 32 účastníků.
 17.16. 2.
Literární odpoledne s hercem Jiřím Brožem – vybrané kapitoly z úsměvné knihy M. Horníčka – Dobře utajené housle
Příjemné posezení s knihou.
 18.18. 2.
Den zdraví na Nuselské radnici – celodenní akce od 10.00 – 16.00
Celodenní akce se setkala s velkým zájmem – účast přes 100 lidí.
19
18. 2.
(2x)
2 přednášky v rámci Dne zdraví - Rovnováha ve výživě – rovnováha v životě“ a„Co dělat, aby záda nebolela“ a pro maminky na MD/RD – kurz 1. pomoci
O přednášky byl zájem, také o kurzy 1. Pomoci – celkem přes 60 lidí.
20. 23. 2.
(2x)
Kostel sv. Benediktaprohlídka s průvodcem
O prohlídky kostelů je stále velký zájem – celkem57 účastníků.
21.24. 2.
Zápis do osmitýdenních kurzů „Zpátky do školy“
Nabízeno více než 20 různých kurzů – jazyky, historie, psychologie, výtvarné kurzy, dějiny umění aj. – přihlásilo se pře 170 seniorů.
22. 25. 2.
(2x)
České muzeum hudby – prohlídka s průvodcem
Velice pěkná prohlídka, zájem byl nižší – přes 30 účastníků.
23.od 1. 3.
Nová soutěž pro seniory o znalostech Prahy 4 – „Praha 4 a její obyvatelé“
Další znalostní test pro seniory – odevzdáno 58 vyplněných testů – oceněno 13 účastníků, kteří neuměli žádnou nebo jen 1 chybu – získali 2 lístky na zábavné odpoledne 14.4. a též věcnou cenu.
24.1. 3.
Cyklus 4 přednášek z oblasti Psychologie pozitivního myšlení – 2. přednáška na téma Odnaučte se používat záporku ne a naučte se vnímat řeč těla
Přednáška PhDr. Zděnky Bártové – počet účastníků 46.
25.1. 3.
Bílkova vila – prohlídka s průvodcem
Akce se opakovalo již potřetí.
26.
3. 3.
Dáma nejen pro dámy – turnaj ve stolních hrách  - „Dáma“ a „Člověče, nezlob se“
22 účastníků
 27.8. 3.
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad – prohlídka s průvodcem (opakování)
Plně obsazeno 25 lidí.
28.
8. 3. 
Neseďte doma, přijďte za námi (II.) – zábavné odpoledne se zpěvem nejen pro ženy (120) – staré trampské písně s kytarou Jaroslava Houdla
O akci byl velký zájem, v rámci oslav MDŽ bylo poskytnuto občerstvení. Počet účastníků 114.
29.
10. 3.
(2x)
Staroměstská radnice – prohlídka s průvodcem
2 prohlídky radnice s výstupem na věž - počet účastníků 54.
30. 10. 3.
Nový cyklus 4 přednášek věnovaný Karlu IV. – 1. část Karel IV. - syn
Nový cyklus k 700. Výročí narození Karla IV. – přednáší dr. Havlovcová – počet účastníků 47.
31.
15. 3.
Kostel panny Marie pod řetězem (opakování) – prohlídka s průvodcem
Pro velký zájem zopakováno – opět plně obsazeno 35.
32.
15. 3.
Cyklus 4 přednášek na téma Historie českého cestovatelství – 2. České polární a vysokohorské cesty J. E. Welz, J. Payer a další
2 přednáška z nového cyklu.
 33.17. 3.
Šternberský palác – Jak se dívat na obraz – úvod do základního pojmosloví“ - prohlídka obrazů NG s komentovaným výkladem
O akci je obrovský zájem – plně obsazeno (20), celý cyklus se bude opakovat od konce září 2016.
 34.17. 3.
(2x)
Akce v rámci Národního týdne trénování paměti 2016 – ukázková lekce trénování paměti pro seniory
Pro velký zájem přidána i dopolední lekce – Iveta Luxová – 35 účastníků.
 35. 22. 3.
Cyklus 4 přednášek z oblasti Psychologie pozitivního myšlení – 3. Naučte se pomocí jednoduchých cvičení, jak můžete sami pracovat na rozvoji svého sebevědomí, asertivity, jak zvládat strach, stres a obavy
Další přednáška dr. Bártové, tentokrát 2x60 minut – počet účastníků 39.
 36.24. 3.
(2x)
Velikonoce - Musaion Národ. muzea (Letohrádek Kinských) a zahrada Kinských na Smíchově – procházka s povídáním o tom, jak se slavily Velikonoce
2 prohlídky muzea – zaměřeno na oslavu Velikonoc.
 37. 29. 3.
(2x)

Kostel sv. Františka z Assisi - prohlídka

s průvodcem
O prohlídky kostelů je mezi seniory stále velký zájem, obě prohlídky zhlédlo 63 seniorů.
 38.29. 3. Literární odpoledne s hercem Jiřím Brožem na téma – „Tak praví Jan Werich“ Velice pěkný pořad o Janu Werichovi, bohužel přítomno jen 20 seniorů.
 39.31. 3. Anežský klášter– „Umění doby Karla IV.“ - prohlídka obrazů NG s komentovaným výkladem Další prohlídka obrazů v doprovodu lektora, opět velký zájem, dostavilo se 18 seniorů.
 40.31. 3. Přednáška z cyklu Ze života našich prababiček – „Jarní korza a sport na přelomu 19. a 20. století“ Další (v pořadí již třetí) přednáška PhDr. Jany Skarlantové, která je autorkou knihy Ze života prababiček. Přítomno 26 seniorů.
 41.5. 4. Břevnovský klášter
- prohlídka s průvodcem
Již počtvrté se konala prohlídka Břevnovského kláštera, která se setkala opět s velkým zájmem, přítomno 33 seniorů.
 42. 7. 4.
Cyklus 4 přednášek věnovaný Karlu IV.
– 2. část Karel IV. - politik
Další přednáška z cyklu, věnovaném tentokrát 700. výročí narození Karla IV.  – velký zájem, přítomno 49 seniorů.
 43. 12. 4.
(2x)
Náprstkovo muzeum
– prohlídka muzea a výstavy „Říše středu“ s průvodcem
Aktuálně byly do programu aktivit pro seniory zařazeny hned 2 prohlídky nové výstavy Říše středu v Náprstkově muzeu. Dorazilo 34 seniorů.
44.
 14. 4.
Neseďte doma, přijďte za námi III.
„Už je tady jaro – (po)velikonoční veselice“

– ocenění kvízu
Další zábavné odpoledne s hudbou k poslechu i tanci v KC Novodvorská. Tentokrát spojené s vyhlášením a oceněním úspěšných řešitelů kvízu „MČ Praha 4 a její obyvatelé“.
45.
19. 4. (2x)
Ochutnávka práce s tabletem
– 90 minutový výukový kurz
Základní seznámení s tabletem a možnostmi využití pro 2 x 10 seniorů, velký zájem, přítomno celkem 18 seniorů. Pro velký zájem se kurz bude na podzim opakovat.
 46.21. 4. (2x)
Loreta neboli Svatá chýše
– prohlídka s průvodcem
Opět velice pěkná akce, zájem byl velký, účast 64 seniorů
 47. 21. 4.
Tudy kráčel Karel IV.
– procházka s průvodcem
Další zajímavá procházka zaměřená na osobu Karla IV. – účast 24 seniorů.
 48. 26. 4.
Novoměstská radnice
– prohlídka s průvodcem
Zájem o prohlídku byl velký, akce se bude na podzim opakovat, přítomno 32 seniorů.
 49.26. 4.
Kostel sv. Václava na Proseku
– prohlídka
Zájem o sakrální památky je stále velký, v kostele se konala prohlídka již podruhé, přítomno 31 seniorů.
 50.28. 4.
Schwarzenberský palác -„Rudolfínské umění a počátky baroka v Čechách“
- prohlídka obrazů NG s komentovaným výkladem
Třetí komentovaná prohlídka obrazů, vždy velký zájem. Přítomno 18 účastníků.
 51. 28. 4.
Muzeum Bedřicha Smetany
- prohlídka s průvodcem
O přednášky dr. Havlovcové je vždy velký zájem, příromno 46 seniorů.
 52.3. 5.
Cyklus 4 přednášek věnovaný Karlu IV. – 3. část Karel IV. - otec
O přednášky dr. Havlovcové je vždy velký zájem, příromno 46 seniorů.
 53. 5. 5.
Národní památník na Vítkově
– prohlídka s průvodcem
O tuto prohlídku opravdu nebyl zájem, přítomno 8 seniorů.
 54. 5. 5.
Neseďte doma IV. – koncert
Dolce Vita – galakoncert „Deset let spolu“

Opět hodnotný umělecký zážitek tria (harfa, flétna a zpěv) dokonce se sladkým překvapením, přítomno 105 seniorů
 55. 10. 5.
Salmovský palác „Umění klasicismu a romantismu“
– prohlídka obrazů NG s komentovaným výkladem
Poslední, tj. čtvrtá komentovaná prohlídka obrazů s lektorem, pro velký zájem se celý cyklus bude na podzim opakovat, lektora bude opět hradit MČ Praha 4.
 56. 12. 5.
Park s usedlostí Bertramka
– prohlídka
s průvodcem
O akci velký zájem, bude se opakovat v červnu. Přítomno 26 seniorů.
 57.19. 5.
(2x)
Kostel Panny Marie Sněžné a Františkánská zahrada – prohlídka s průvodcem O akci byl poměrně velký zájem, účast 50 seniorů.
 58.19. 5.
Pojďte s námi na Cibulku! – procházka
s průvodcem
Možnost zajímavé procházky a prohlídky, účast 18 seniorů.
59.
 24. 5.
Turnaj v minigolfu O turnaj býval vždy velký zájem, tentokrát však byl zájem poměrně malý.
 60.26. 5. Vrtbatovská zahrada - jedna
z nejkrásnějších barokních zahrad v Praze – procházka s průvodcem
Velice hezká procházka s odborným výkladem dr. Havlovcové – počet účastníků 28.
 61.31. 5.
Habrovka přátelská rodině Akce pro všechny věkové kategorie – pro děti, maminky s kočárky i seniory – živá hudba, občerstvení zdarma, soutěže pro děti, výtvarné dílny, malování na obličej, testy pro seniory, knihobudka a další. Bohužel pro nepřízeň počasí ukončeno předčasně.
 62. 2. 6.
(2x)
Procházka s výkladem - Slavín a Vyšehradský hřbitov Žáci ZŠ Křesomyslova opět dělali průvodce seniorům, kteří byli s výkladem velice spokojeni a dokonce dětem zatleskal – počet účastníků 36.
 63.7. 6.
(2x)
Botanická zahrada Trója – prohlídka
s průvodcem
Pravidelně opakovaná akce v době, kdy vše krásně roste a kvete, o akci je vždy velký zájem, počet účastníků 34
 64.9. 6.
Trojský zámek – prohlídka
s průvodcem(opakování)
Už poněkolikáté opakovaná prohlídka, stále je o ni mezi seniory zájem, počet účastníků 28.
65. 14. 6. Jak se žilo kolem řeky - pražské Podskalí s návštěvou Podskalské celnice na Výtoni– procházka s průvodcem Nová akce – prohlídka muzea Na Výtoni a procházka kolem řeky s výkladem dr. Havlovcové – počet účastníků 19.
66. 14. 6. Výlet lodí s hudbou a občerstvením O akci byl velký zájem, počasí se vydařilo, takže plavba s živou hudbou a malým občerstvením seniory potěšila.
67. 16. 6.
Jižní zahrady Pražského hradu – procházka
s průvodcem
Krásná procházka se opakovala již podruhé, opět se setkala s velkým zájmem – počet účastníků 26.
68.16. 6.
Strahovský klášter (kostel, knihovna, filosofický sál) – prohlídka s průvodcem (opakování) Poslední akce 1. pololetí 2016 byla opravdovým zážitkem, počet účastníků 32.
69.
15. 9. (2x)
Prohlídka výstavy „Retro“ v galerii Tančící dům 27 účastníků
 70.20. 9.
Mlýny, ostrovy, nábřeží a mosty – procházka s průvodcem

31 účastníků

 71. 22. 9.
Pojďte s námi do Ungeltu – procházka
s průvodcem
27 účastníků
 72. 27. 9.
Karel IV. - Lucemburkové a Staré  Město – procházka s průvodcem 26 účastníků
 73. 29. 9.

Šternberský palác – Jak se dívat na obrazy – úvod do základního pojmosloví“ – prohlídka obrazů NG

s komentovaným výkladem (opakování cyklu – 1. Část)
16 účastníků
 74. 29. 9.
Cyklus 4 přednášek věnovaný Karlu IV. – 4. část „Karel IV. – manžel“ 34 účastníků
 75. 4. 10.
Neseďte doma, přijďte za námi (6) – „Senioři jak víno – vínečko rudé“ - oslava dne seniorů při skleničce vína s hudbou k tanci i poslechu 152 účastníků
 76. 6. 10.Pankrác v proměnách času – procházka s průvodcem 23 účastníků
 77. 6. 10.
Praha mystická a strašidelná– přednáška 14 účastníků
78. 11. 10. „Otec vlasti Karel IV.“  –  přednáška PhDr. Evy Havlovcové 32 účastníků
 79.13. 10.
Anežský klášter– „Poklady gotického malířství a sochařství“ – prohlídka obrazů NG s komentovaným výkladem (opakování cyklu) 7 účastníků
 80.13. 10.
Národní technické muzeum – koment. prohlídka výstavy „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“  13 účastníků
 81.18. 10.
Literární odpoledne s hercem Jiřím Brožem na téma – „Dobrý a ještě lepší František Nepil“ 24 účastníků
 82. 20. 10.
O finanční gramotnosti - interaktivní seminář pro seniory

7 účastníků

 83. 25. 10.
Co by se vám mohlo líbit? hraje houslový virtuos Alexander Shonert a vypráví herečka Liliana Malkina 112 účastníků 7. pořad v rámci cyklu Neseďte doma, přijďte za námi“
 84. 1. 11.
Nový cyklus přednášek na téma „Pražské katastrofy“ - 1. část „Povodně v Praze“ 26 účastníků
 85. 3. 11.
Prohlídka synagog 17 účastníků (opakování akce)
 86.3. 11.
Tradiční turnaj ve stolním tenise (kategorie muži a ženy) ZŠ Jílovská - 21 účastníků
XX
X
X
Vytisknout