Již proběhlé akce pořádané pro seniory za rok 2014

zpět na titulní stranu SENIORWEBU

Praha 4 každý měsíc pořádá pro seniory akce na nějaké téma. Jejich seznam neleznete v tabulce
.

Pořadí

Datum

Název akce 

 

1.

 14.1.

Přednáška z cyklu Houby jako vášeň 1 – „Jedovaté houby a možné záměny“ (50 míst)První ze čtyř přednášek plánovaných na 1. pololetí 2014; přednáší Michal Zima, člen České mykologické společnosti.

2.

Přednáška „Jak být v klidu“ – význam relaxace jako pravidelné součásti životního stylu (30 míst)Přednáška s praktickým cvičením meditace; přednášel zkušený lektor Zdeněk Válek z Hobby centra Praha 4.

3.

16. 1.

Aby záda nebolela – ukázky cvičení na bolavá záda (2x15 míst)Možnost vyzkoušet si cvičení cíleně zaměřené na seniory; cvičení vedla zkušená cvičitelka Marcela Borgesová (Elpida).

4.

21. 1.

„Poznáváme židovské památky a kulturu“ (25 míst)Návštěva expozic v šesti historických objektech s průvodcem; akce se pro velký zájem bude opakovat.

5.

Přednáška „Co nám řekne náš podpis aneb grafologické minimum“
(40 míst)
Novinkou v lednu byla přednáška věnovaná psychologii písma, jedná se o psychodiagnostickou metodu pomáhající charakterizovat člověk na základě rozboru jeho písma; vedla zkušená lektorka kurzů grafologie v Elpidě Zdeňka Landová – akce se pro velký zájem bude opakovat.

6.

23. 1.

Novoroční šachový turnaj „O pohár starosty Prahy 4“ – junioři vs. senioři (20 míst)

Šachový turnaj, v němž se utkali senioři bydlící v MČ Praha 4 a junioři ze škol této MČ; hrálo se na 20 šachovnicích, 7 kol, tempem 2 x 10 minut na partii; celkově zvítězili senioři poměrem bodů 81:59; vítězem turnaje se stal Miroslav Kamlach, v juniorské kategorii první místo patřilo Petru Hollanovi; turnaj proběhl ve velmi přátelské atmosféře; slavnostního vyhlášení cen se osobně zúčastnil starosta MČ Praha 4 Pavel Caldr a místostarostka Ivana Staňková.

7.

28. 1.

Výtvarné dílny - návštěva výstavy: Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny,tradice, úcta.
ateliér: starobylé způsoby psaní a iluminace (16 míst)

Pravidelně se opakující aktivita výtvarné dílny – vždy s různým obsahem; koná se dle zájmu 1x až 2x měsíčně.

8.

Prohlídka Národního divadla (2 x 25 míst)

Akce se pro velký zájem bude jistě opakovat.

9.

Přednáška „Jak trénovat paměť“ (opakování akce – 50 míst)Přednáška pro velký zájem opakována již potřetí, přednáší lektorka z Elpidy Zdeňka Landová.

10.

Orientální tanec pro začátečnice – ukázková lekce orientálního tance (20 míst)

Nová aktivita se setkala s velkým zájmem, pro velký zájem se bude opakovat.

11.

30. 1.

Aby záda nebolela – ukázky cvičení na bolavá záda (2x15 míst)Možnost vyzkoušet si cvičení cíleně zaměřené na seniory; cvičení vedla zkušená cvičitelka Marcela Borgesová (Elpida).

12.

4. 2.

4 x OKÉNKEM DO HISTORIE
přednáška z cyklu "Omyly a záhady české historie I."
- Jak to bylo s korunovačními klenoty
(50 míst)

Přednáška PhDr. Evy Havlovcové z Porta Praga se uskutečnila v malém sále Nuselské radnice, zúčastnilo se 48 seniorů; na konci přednášky se losovalo o 2 knihy.

13.

11. 2.OBČANSKÝ ZÁKONÍK
- aktuální změny - cyklus seminářů 1. část (50 míst)
První z přednášek o změnách v občanském zákoníku byla věnována dědickému právu; přednáška JUDr. Ondřeje Načeradského měla velký ohlas, kromě 2 dalších přednášek, jsme domluvili opakování přednášky o dědickém právu.

14.

13. 2.

REHABILITAČNÍ PILATES
- ukázky cvičení vhodného pro seniory (15 míst)

Cvičení Zdenky Hoffmanové se zúčastnilo 26 seniorek, neboť mnoho jich dorazilo bez přihlášení; možnost zacvičit si dostali všichni, ale počet cvičebních pomůcek byl omezen.

15.

VÝTVARNÁ DÍLNA - "V UROZENÉ SPOLEČNOSTI"
- móda, zábava a životné styl
Ateliér: výroba vějíře
Expozice: Barokní umělecká řemesla a Císařská zbrojnice
 (16 míst)

Obě výtvarné dílny 13. A 27.2. byly plně zaplněny.

16.

18. 2.

PŘEDNÁŠKA "HOUBY JAKO VÁŠEŇ 2."
- Jarní houby (50 míst) 
Přednáška mykologa Michala Zimy se setkala s velkým ohlasem, zúčastnilo se 50 senior a seniorek, součástí bylo losování o 3 knihy a praktické ukázky hub.

17.

20. 2.

NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE ZA NÁMI
- "NEŽ PŘIJDE JARO..."

- posezení s hudbou a tancem
(160 míst)
Taneční odpoledne seniorů a seniorek se velice vydařilo, k poslechu a tanci hrál Bíza Band, a to především hity z 60. Let Waldemara Matušky a Jiřího Suchého; program zpestřila seniorská taneční skupina Marietta a též vystoupení dětí z MŠ Mendíků; zúčastnila se i paní místostarostka Ivana Staňková, která představila další připravované akce pro seniory.

18.

27. 2.

VÝTVARNÁ DÍLNA - "V UROZENÉ SPOLEČNOSTI"
- móda, zábava a životné styl
Ateliér: výroba vějíře
Expozice: Barokní umělecká řemesla a Císařská zbrojnice
 (16 míst)

19.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA OBRAZŮ ALFONSE MUCHY SLOVANSKÁ EPOPEJ
(20 míst)
Vzhledem k velkému zájmu ze strany seniorů, byly přiobjednány další 3 prohlídky 27.2. od 14.00 a 4.3. od 10.00 a 14.00.

20.

4. 3.

4 x OKÉNKEM DO HISTORIE
přednáška z cyklu „Omyly  a záhady české historie II. Jak to bylo s vraždami a úmrtími našich panovníků (50 míst)

O historické přednášky je stále velký zájem, přednášela PhDr. Havlovcová z Porta Praga, plně obsazeno; bude pokračování

21.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA OBRAZŮ ALFONSE MUCHY SLOVANSKÁ EPOPEJ
(20 míst)
Pro velký zájem se akce konala celkem 4x, zúčastnilo se celkem 87 seniorů.

22.

6.3.

NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE ZA NÁMI 
- koncert vážné hudby Musica Dolce Vita – Klenoty české hudby (120 míst)

1. koncert ze 4 připravovaný Prahou 4 k Roku české hudby, velký zájem, akce plně obsazena.

23.

11.3.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK
- aktuální změny - cyklus seminářů 2. část
téma: bydlení 
(50 míst)

O přednášky je velký zájem, plně obsazeno.

24.

PŘEDNÁŠKA "HOUBY JAKO VÁŠEŇ 3" 
-
Vzácné a ohrožené druhy hub“ + losování knih (50 míst)

Třetí ze čtyř přednášek plánovaných na 1. pololetí 2014; přednáší Michal Zima, člen České mykologické společnosti, účast 35 osob.

25.

13. 3.

„Poznáváme židovské památky a kulturu“ 
- návštěva expozic v šesti historických objektech (30 míst)

Již podruhé opakovaná akce, plně obsazena, další je plánována na květen.

26.

Přednáška „Co nám řekne náš podpis aneb grafologické minimum“ (50 míst)

Pro velký zájem opakovaná přednáška věnovaná psychologii písma, vedla zkušená lektorka kurzů grafologie dr. Eva Boháčková.

27.

VÝTVARNÁ DÍLNA - "OD KRESBY K AKVARELU"
- návštěva grafického kabinetu
dílna: návrh fresky pro konkrétní prostor s námětem iluzorní krajiny
 
(2 x 16 míst)

Pravidelně se opakující aktivita výtvarné dílny – vždy s různým obsahem – plně obsazeno.

28.

18. 3.

Jak rozhýbat tělo a mozek – podpora zdraví občanů MČ Praha 4Zajímavý celodenní program – 8 přednášek na různá témata + stanoviště, kde jste se mohli nechat namasírovat, zvážit, změřit tlak, upravit nehty aj. – účast přes 80 lidí.

29.

20. 3.

Rehabilitační pilates
- ukázka cvičení vhodného pro seniory (20 míst)

Opakování akce – vedla Zdeňka Hoffmanová, plně obsazeno.

30.

25. 3.

Občanský zákoník 
- aktuální změny – nová úprava dědického práva (50 míst)
Pro velký zájem opakování akce, plně obsazeno.

31.

Bowling – výuka a turnaj
(20 míst)
Zcela nová akce, velký zájem, plně obsazeno. Bude se opakovat na podzim.

32.

27. 3.

Vycházka po Starém městě - Procházka z cyklu 4x Prahou za staropražskými hospůdkami, restauracemi…vinárnami, pivnicemi a hotely (30 míst)První z cyklu 4 procházek Prahou, vedla PhDr. Eva Havlovcová z Porta Praga, bude pokračování; plně obsazeno.

33.

VÝTVARNÁ DÍLNA - "OD KRESBY K AKVARELU"
- návštěva grafického kabinetu
dílna: návrh fresky pro konkrétní prostor s námětem iluzorní krajiny
 
(2 x 16 míst)

Pravidelně se opakující aktivita výtvarné dílny – vždy s různým obsahem – plně obsazeno.

34.

1. 4.

Cyklus 4 na téma zahrady, zahrádky a zahrádkaření - I. přednáška Pěstujeme bylinky – na zahrádce i za oknem, využití bylinek pro zdraví a v kuchyni (50 míst)Nový cyklus přednášek a procházek na téma zahrady, zahrádky a zahrádkaření – 35 účastníků z 50

35.

3. 4.

4x okénkem do historie - přednáška z cyklu „Omyly  a záhady české historie III. Jak to bylo s významnými bitvami? (50 míst)3. přednáška z cyklu „Omyly  a záhady české historie“ o přednášky je stále velký zájem, přednášela PhDr. Havlovcová z Porta Praga, plně obsazeno; bude pokračování v září

36.

8. 4.

Občanský zákoník – aktuální změny – cyklus seminářů 3. Část Téma: ochrana spotřebitele (50 míst)3. část z cyklu přednášek věnovaná změnám v Občanském zákoníku; 35 účastníků

37.

10. 4.

Neseďte doma, přijďte za námi – Pálení čarodějnic - maškarní rej (160 míst)Tradiční posezení s tancem bylo tentokrát s maskami, vystoupily zde děti ze 3 mateřských škol Prahy 4 a skupina Klepeto; hrál orchestr Josefa Šráma; proběhla výuka country tance a ocenění masek; 138 účastníků

38.

15. 4.

Přednáška:  Houby jako vášeň 4. – Houby v kuchyni (50 míst)Další přednáška z cyklu Houby jako vášeň tentokrát věnovaná využití hub v kuchyni, přednášela Jindřiška Zoufalá

39.

17. 4.

Tvůrčí dílny  - velikonoční výzdoba do bytu (20 míst)13 účastnic si vyrobilo v Hobby centru Praha 4 velikonoční dekoraci do bytu – vyzkoušely si různé výtvarné techniky

40.

Výtvarná dílna – téma: Středověké odívání a textil; Ateliér: tkaní na stávku s použitím klasických i netradičních materiálů (16 míst)Pravidelně se opakující aktivita výtvarné dílny – vždy s různým obsahem – 14 účastníků z 16

41.

22. 4.

 

Procházka z cyklu 4x Prahou do pražských měst za staropražskými hospůdkami, restauracemi, vinárnami, pivnicemi a hotely II. – Vycházka po Novém Městě (30 míst)2. procházka za pražskými hospůdkami, restauracemi, vinárnami, pivnicemi a hotely; vedla PhDr. Eva Havlovcová z Porta Praga – plně obsazeno.

42.

Orientální tanec ukázková hodina pro seniory – opakování (20 míst)Akce zopakována pro velký zájem ze strany seniorů, ale účast byla tentokrát poměrně nízká – jen 9 účastníků.

43.

24. 4.

Výtvarná dílna – téma: Středověké odívání a textil - tkaní na stávku s použitím klasických i netradičních materiálů (16 míst)Pravidelně se opakující aktivita výtvarné dílny – vždy s různým obsahem – 12 účastníků.

44.

29. 4.

Koncert vážné hudby- Hudba v proměnách času – skupina Brass Five (120 míst)2. koncert ze 4 připravovaný pro seniory MČ Praha 4 k Roku české hudby, velký zájem, akce obsazena z 95%.

45.

6. 5.

Jógová terapie – ukázky cvičení vhodného pro seniory na posílení těla a mysli (2x15 míst)Akce z důvodu nemoci lektorky v dubnu odpadla, pro velký zájem ze strany seniorů tentokrát 2x za sebou, ale účast byla poměrně nízká – 11 a 7 účastníků.

46.

 13. 5.

Cyklus 4 na téma zahrady, zahrádky a zahrádkaření
II. Pochod za pražskými zahradami známými i méně známými (30 míst)
Nový cyklus přednášek a procházek na téma zahrady, zahrádky a zahrádkaření – pro déšť přesunuta na náhradní termín 20.5., z důvodu změny termínů jen 15 účastníků z 30 – Valdštejnská zahrada a Vojtovy sady, vedla PhDr. Eva Havlovcová z Porta Praga

47.

 15. 5.

4x duchovní Prahounávštěva významných staveb1. Prohlídka strahovského kláštera (30 míst)1. část nového cyklu Duchovní Prahou - velký zájem

48.

Výtvarné dílny – výstava „Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy“
Atelier: řezbářská dílna
Pravidelně se opakující aktivita výtvarné dílny – vždy s různým obsahem

49.

20. 5.

Poznáváme židovské památky a kulturunávštěva expozic v 6 historických objektech – opakování akce (30 míst) Již potřetí opakovaná akce, stále velký zájem

50.

 22. 5.

Neseďte doma přijďte za námi  - Vínečko bíléposezení u sklenky vína s lidovými písničkami z Čech a Moravy – zpěv a tanec (160 míst) Již 3. taneční odpoledne pro seniory, tentokrát s posezením u lahve bílého vína, vystoupil pěvecký sbor ZUŠ  Arte Viva, ukázky předtančení, melodie hl. o víně ke zpěvu i tanci, výuka čardáše – vedl ing. Kojetín z taneční školy, tombola o lístky na plavbu lodí, účast starosta MČ Praha 4 p. Pavel Caldr, místostarostka Ivana Staňková a ředitel ZZ Praha 4 p. Jan Schneider

51.

 28. 5.

Cyklus 4 na téma zahrady, zahrádky a zahrádkaření
III. návštěva Botanické zahrady hl. m. Prahykosatce, pivoňky (25 míst)
 Pokračuje cyklus k zahradám, účast 22 seniorů

52.

29. 5.

Okružní plavba po Vltavě lodí Europé (200 míst)Pro účastníky vzdělávacího kurzu Zpátky do školy a výherce tomboly na tanečním odpoledni

53.

Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy“
Ateliér: řezbářská dílna
Pravidelně se opakující aktivita výtvarné dílny – vždy s různým obsahem

54.

Okružní plavba po Vltavě lodí Europé (200)Pro účastníky vzdělávacího kurzu Zpátky do školy a výherce tomboly na tanečním odpoledni

55.

Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy“Atelier: řezbářská dílnaPravidelně se opakující aktivita výtvarné dílny – vždy s různým obsahem

56.

3. 6.

4x duchovní Prahou – návštěva významných staveb (2) –  Vyšehrad církevní2. část nového cyklu Duchovní Prahou - velký zájem, účast 30

57.

5. 6.

Cyklus 4 na téma zahrady, zahrádky a zahrádkařeníIV. návštěva Botanické zahrady hl. m. Prahy – léčivé rostlinyPokračování cyklu k zahradám, účast 20 seniorů

58.

10. 6.

Na slovíčko s historií – proslulé korunovace českých panovníků – výklad s procházkouOblíbená aktivita seniorů – procházka Prahou – přes vysoké teploty 25 seniorů

59.

Habrovka přátelská rodině – mezigenerační setkáníZábavné odpoledne pro děti, rodiče i seniory – soutěže, výtvarná dílna, hudba k poslechu i tanci, vystoupení zpěváka Jiřího Helekala, cukrová vata zdarma – cca 150 účastníků

60.

12. 6.

Přednáška z cyklu Houby jako vášeň – Houby hřibovité (50)Oblíbená přednáška mykologa Michala Zimy – 30 účastníků

61.

17. 6.

Přednáška I. z cyklu „Žijeme zdravě“ na téma: „Jak správně pečovat o ruce a nohy v seniorském věku“ – součástí bylo losování o poukaz na bezplatnou pedikúru či manikúru1.přednáška v rámci nového cyklu „Žijeme zdravě“ – bude pokračovat i ve 2. Pololetí, přednášela pedikérka Pavla Bruníková, účastníků 17

62.

24. 6.

Veletrh sociálních služeb Každoročně se opakující setkání poskytovatelů sociálních služeb

63.

11. 9. Cyklus 4x duchovní Prahou 3. prohlídka - kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad O akci byl velký zájem, plně obsazeno 30 míst

64.

16. 9. Cyklus 4x Prahou – 4. procházka - Plečnik a zahrady Pražského hradu O akci byl opravdu velký zájem, plně obsazeno 35 míst

65.

22. 9. 3. koncert vážné hudby - Musica Dolce Vita – „Hudba královen“ Pro velký zájem jsme podruhé oslovili trio Musica Dolce Vita, tentokrát se skladbami žen. Opět hezká akce s občerstvením (tradiční koláček a káva) a s dárkem CD vážné hudby. Na zahájení přítomen starosta Pavel Caldr a místostarostka Ivana Staňková. Bohužel menší zájem – obsazeno jen 98 míst ze 120.

66.

23. 9. Minigolf  SK Tempo – výuka minigolfu s instruktorem a turnaj Přes nepříliš dobré počasí vydařená akce, 21 hráčů, na zahájení turnaje i na vyhlášení byl přítomen starosta MČ Praha 4 Pavel Caldr.

67.

29. 9. Slavnostní předávání pamětních listů absolventům PC kurzů pro seniory Slavnostní předávání bylo spojeno s malým občerstvením, každý z účastníků dostal pamětní list a dárek. Na zahájení přítomen starosta Pavel Caldr a místostarostka Ivana Staňková. Přítomno 143 účastníků.

68.

2. 10. Oslava dne seniorů – zábavné odpoledne s hudbou k poslechu i tanci Tradiční taneční odpoledne v rámci cyklu „Neseďte doma, přijďte za námi“ se konalo v KC Novodvorská. Seniory uvítal starosta Pavel Caldr, místostarostka Ivana Staňková a zastupitel Jan Schneider. Všem byly předány dárky - kniha o Praze 4 a bonboniérka Modré z nebe. K poslechu a tanci zpíval Jiří Helekal a též skupina Václava Bízka. Vystoupily mažoretky a součástí byla i tombola. Účast 153 seniorů.

69.

7. 10.Cyklus 4x duchovní Prahou – 4. prohlídka - Týnský chrám Plně obsazeno, velký zájem.

70.

9. 10.Poznáváme Prahu - procházka „Pražské podchody a pasáže“  24 účastníků

71.

13. 10.Senát Parlamentu České republiky – komentovaná prohlídka Velký zájem, plně obsazeno.

72.

14. 10.Pevné zdraví - naše nejcennější hodnota – akce pro seniory a rodiče s dětmi - nabídka produktů a služeb pro posílení zdraví, poradny, přednášky, cvičení jógy Zajímavá akce, bohužel malý počet účastníků.

73.

16. 10.2. přednáška z cyklu 4 přednášek na téma Žijeme zdravě „Jak správně pečovat o pleť a vlasy v seniorském věku“ – losování poukázku  na bezplatné kosmetické nebo kadeřnické služby Velmi zajímavá akce připravená ve spolupráci se Soukromým SOU kadeřnickým, účast 12 seniorek.

74.

21. 10.Turnaj ve stolním teniseKaždoročně se opakující akce ve spolupráci se ZŠ Jílovská, 20 účastníků.

75.

23. 10.4x okénkem do historie – přednáška z cyklu Omyly a záhady české historie VI. Jak to bylo se spiklenci, zrádci a kolaboranty19 účastníků
76.
30. 10. Přednáška z cykluHouby jako vášeň – Systematika, taxonomie, nomenklatorika aneb Jak se tvoří jména hub
zajímavá přednáška s výstavkou hub, bohužel velmi malý zájem – 7 účastníků.
77.
4. 11. 4. koncert k Roku české hudby - varhanní koncert „Varhanní duchovní hudba“
skladby v podání předního varhaníka Vladimíra Roubala, vhodný termín hned po Dušičkách, velký zájem seniorů – 137 účastníků
78.
6. 11. Praha očima básníkůchvilka s poezií - pořad básníka Petra Skarlanta – Města mé lásky – vyprávění o Praze a dalších městech a četba veršů z vydaných sbírek
příjemné setkání s básníkem Petrem Skarlantem, zajímavé vyprávění, recitace veršů i ve francouzštině - 27 účastníků
79.
11. 11. Prohlídka Poslanecké sněmovny s výkladem
2x od 10.00 a od 11.00 hod.
o prohlídky velký zájem, akce se bude opakovat – plně obsazeno 2x30 míst
80.
Nový cyklus 4 přednášek na téma Podivuhodné osudy podivuhodných lidí aneb významné ženy české historie 1. Kněžna Ludmila o přednášky z historie bývá velký zájem, nový zajímavý cyklus - 47 účastníků
81.
13. 11.
Tvořivá dílna - Malování na sklo tvůrčí dílna pro šikovné ruce v Klubu Amfora, vedla pí Jedková – 16 účastnic
82.
Přednáška „Ze života našich prababiček -  jak žili a jak se oblékali“ zajímavá přednáška výtvarnice PhDr. Jany Skarlantové s promítáním obrázků dobové módy - 29 účastníků
83.
18. 11.
4. přednáška z cyklu 4 přednášek na téma Žijeme zdravě „Optimismus jako nejlepší lék proti stárnutí“ přednášela psycholožka Mgr. Jitka Nesnídalová, přednáška všechny pozitivně naladila – 24 účastníků
84.
Přednáška z cyklu Houby jako vášeň – Houby hřibovité přednáška mykologa Michal Zimy, zajímavé téma pro všechny nadšené houbaře, ale počet účastníků jen 14, proto zatím nebudeme v tomto cyklu pokračovat
85.
20. 11. Turnaj v bowlingu turnaj jsme pořádali v tomto roce již podruhé a opět velký zájem, plně obsazen 20 účastníků, akce se bude znovu opakovat
86.
25. 11. Přednáška „Jak se nenechat připravit o peníze“ přednáška na aktuální téma, ale zájem ze strany seniorů nízký – 13 účastníků
87.
27. 11. Prohlídka Muzea gastronomie „Do kuchyně našich babiček další letošní novinka, o akci velký zájem, plně obsazeno 30 míst
88.
 4. 12.
Tvůrčí dílna – předvánoční zdobení (výroba vánočních dekorací - ozdob,  přání)
Výroba zajímavých vánočních dekorací – ozdob, svícnů, jmenovek – trpělivá lektorka - 8 účastníků
 89. 9. 12.
Český rok – předvánoční setkání s hudbou Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha a s poezií českých klasiků 19. století – klavír a recitace
Hudebně-literární pásmo – klavírní přednes a recitace známých básní předních českých básníků – Nuselská radnice - plně obsazeno 120 míst
 90.11. 12.
Tvůrčí dílna – předvánoční zdobení (vánoční výzdoba na stůl)
Vánoční zdobení – výroba svícnů na stůl ve spolupráci s Hobby centrem – klub Amfora - 12 účastníků
 91.Adventní koncert
Tradiční adventní koncert v Římskokatolické farnosti Panny Marie míru na Lhotce, kytarové vystoupení ze ZUŠ J. Ježka; flétnový soubor a pěvecká sbor Prážata - plně obsazeno 130 míst
 92.15. 12.
Neseďte doma, přijďte mezi nás - vánoční posezení s hudbou a tancem „Vánoce, Vánoce přicházejí…“
Tradiční vánoční posezení s hudbou k poslechu i tanci, vystoupení dětí ze ZUŠ s vánočním pásmem, tombola a dárky od dětí z MŠ a ZŠ - plně obsazeno 160 míst

Vytisknout