Jaká omezení nám přináší nouzový stav, který vyhlásila vláda?


Vláda České republiky vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Předcházelo tomu postupné uzavírání škol a následně se přidávala další další významná opatření. Od zákazu volného pohybu osob, přes zákaz pobytu a pohybu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest až třeba po omezení maloobchodního prodeje a služeb či vycestování z republiky...

Poslední informace k datu 24. 2. 2020 - 07:29 hod. získáte v článku Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 na webových stránkách vlády, kde je podrobně po oblastech rozvedeno, jaká platí pro obyvatele omezení.

Z článku vybíráme v bodech nejdůležitější informace (časově sestupně - nejnovější nahoře):
 • Většina omezení byla při jednání vlády dne 30. března 2020 prodloužena do 11. dubna 2020 do 06:00 hod.
 • Na webu ministerstva zdravotnictví bylo 23. 3. 2020 vyvěšeno "Mimořádné opatření - volný pohyb osob na území ČR" které s účinností od 24. března 2020 od 06:00 do 1. 4. 2020 do 6:00 dále rozšiřuje předchozí přijatá omezení (zdůrazněno pobývání jen v místě bydliště, na veřejnosti jen dva lidi u sebe a držet 2 metry odstup od ostatních - poz. red.)
 • od 25. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin,hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 v čase mezi 8.00 hod. a 10:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
 • všem provozovatelům maloobchodních prodejen s prodejní plochou nižší než 500 m2 se od 25. března 2020 nařizuje seniory nad 65 let a držitele průkazu ZTP/P nad 50 let při prodeji upřednostnit.
 • od 19. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), k ochraně je možné využít respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapénkové infekce.
 • od 16. března 2020 0.00 hodin platí zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky.
 • s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkami (zkráceně: zaměstnání, služba, nákupy, lékař, rodina a blízcí, úřady, parky a příroda ...)
 • od 16. března 2020 0.00 hodin byl vyhlášen pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zákaz vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka.
 • s účinností od 16. března 2020 od 6.00 do dne 1. dubna 2020 se zakazuje prodej ubytovacích služeb.
 • od 16. března 2020, 00.00 hod. se zákaz maloobchodního prodeje zboží a služeb nevztahuje na některé vybrané činnosti (seznam v odkazovém článku nahoře).
 • s účinností od 14. března 2020 od 6.00 do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (výjimky v odkazovaném článku nahoře).
 • s účinností od 14. března 2020 od 6.00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.
 • s účinností od 14. března 2020 06.00 se zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb rozšiřuje i na bazény a turistická informační centra.
 • s účinností od 14. března 2020 06.00 platí zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích;
 • od 13. března od 12.00 hodin platí mimořádné opatření nařizující, že všichni občané České republiky a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR až na výjimky udělené ministrem vnitra, pokud se vracejí z pobytu na území rizikových oblastí, mají povinnost tuto skutečnost nahlásit, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost a strávit 14 dní v karanténě.
 • od 13. března 2020 od 6.00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti;
 • až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
 • k 13. březnu 2020 od 6.00 hodin je zakázána rovněž přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – v posilovnách, na koupalištích, v soláriích, saunách a dalších wellnes službách, v hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích.
a řada dalších...

(Například rezervovaná doba pro seniory již byla od prvního vydání dvakrát upravena, měnil se seznam obchodů, co mohou být otevřeny apod.)
Aktualizováno: 24.03.2020
Vytisknout