Jak to letos bude s termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4


Informace k zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2022/2023.

Інформація про зарахування дітей до дитячих садків в районі Прага 4 на 2022/2023 навчальний рік.

Kontakty na MŠ zřizované MČ Praha 4 naleznete zde:
Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, vyplývá z ustanovení § 34a odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2022, a to až do naplnění kapacity školy.

1. termín zápisu do MŠ je stanoven na 11. – 12. 5. 2022


1. termín zápisu je organizován pro předškolní vzdělávání, které se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů s výjimkou cizinců, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později; a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 34a odst. 1 školského zákona).
Podrobné informace k zápisu či případnému Dni otevřených dveří naleznete na webových stránkách jednotlivých MŠ.
Vzhledem k tomu, že MŠ zřizované MČ Praha 4 mají spádový obvod celou MČ, je na zvážení rodičů, kterou MŠ si pro své dítě vyberou.

2. termín zápisu do MŠ je stanoven na 14. – 15. 6. 2022


2. termín zápisu je organizován pouze pro děti - cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později.

Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, vyplývá z ustanovení § 34a odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku. Dále mohou být přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2022, a to až do naplnění kapacity školy.

Kontakty na MŠ zřizované MČ Praha 4 naleznete zde:
Podrobné informace k zápisu naleznete na webových stránkách jednotlivých MŠ.
Vzhledem k tomu, že MŠ zřizované MČ Praha 4 mají spádový obvod celou MČ, je na zvážení rodičů, kterou MŠ si pro své dítě vyberou.

2. Термін зарахування до дитячих садків призначений на 14 - 15 червня 2022 року


2. Термін реєстрації організовано лише для дітей-іноземців яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України з 24 лютого 2022 року і пізніше.

Обов’язок законного представника зареєструвати дитину для зарахування до дошкільної освіти у календарному році в якому починається обов’язок дитини дошкільного навчання. Це випливає з положень частини 2 статті 34а Закону № 561/ 2004 Sb., Закону про освіту.

Зарахування до садочку на 2022/2023 навчальний рік є обов’язковим для дітей (за винятком дітей з глибокими розумовими вадами), яким до 31 серпня 2022 року виповниться п’ять років. Крім того до 31 серпня 2022 року можуть прийматися діти які досягли чотирьох та трьох років відповідно до наповнення садочку.

Контакти дитячих садків підлягаючих району Прага 4 можна знайти тут:
Детальну інформацію про зарахування можна знайти на сайтах окремих садочків.
Враховуючи, що дитячі садочки підлеглі міській частині мають охоплення всього району, батьки самі вирішують, який садок обрати для своєї дитини в межах мійської частини Прага 4.

Děti ve školce
Ilustrační fotoAktualizováno: 25.03.2022 – Vít Drbal
Vytisknout